Billedterapigruppe

Du som er tidligere kreftrammet, poliklinisk eller inneliggende pasient på sykehuset/hotellet tilbys et seks ukers gruppetilbud vinteren 2024.

Mange pasienter sier at det kan være en stor påkjenning å få en kreftdiagnose. Tilværelsen blir brått snudd på hodet. Vi har erfaring med at det å få utløp for noen av tankene og følelsene som melder seg kan lette litt på trykket. Billedterapi er en annerledes og kreativ måte å uttrykke seg på.

I billedterapigruppen kan man gi tanker og følelser et kreativt uttrykk. Man lager bilder ut fra assosiasjoner til ulike gitte temaer. Fokus er ikke på tegneferdigheter eller tolkninger – tegningene «blir som de blir». Tegningene kan uttrykke det du ikke finner ord for eller føre til at du finner ordene. Samtalen rundt tegningene kan åpne opp for både undring og gjenkjennelse, og gi deltagerne økt innsikt.

Gruppen ledes av Ingvild Thorsrud Eidsaae, ergoterapeut med videreutdanning i billedterapi.

Tid

Mandager klokken 12.00-13.30.
Fra 29. januar-11. mars (fri i uke 8 på grunn av vinterferie)

Kontakt

Ingvild på telefon 22 93 53 62 eller e-post ingve@ous-hf.no for nærmere opplysninger og påmelding.

NB! Begrenset antall plasser. Nye deltagere vil bli prioritert. Påmeldingsfrist senest 22.januar.

Sted

Vardesenteret på Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70, Oslo
Se kart (Google Maps) 

Vardesenteret ligger i bygg J. Ta heisen eller trappen til 5. etasje og gå gjennom restauranten på Pasienthotellet.