Brystkreftbehandling og seneffekter

Brystkreft er den hyppigst forekommende krefttypen blant kvinner i hele verden. I Norge ble det i 2023 registrert over 4000 nye tilfeller av sykdommen. Behandlingen blir stadig bedre og i dag vil de aller fleste bli helbredet. Ingvil Mjaaland er seksjonsoverlege på ABK stråleterapi ved SUS og skal ha foredrag om forekomst av brystkreft, om hvordan diagnosen stilles og om hvordan sykdommen behandles.

Praktisk informasjon

29. okt. 18.00–20.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Gratis, men husk påmelding

Sted:

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90