Brystkreftskolen

Kurset er for deg som har fått diagnosen brystkreft og skal ha strålebehandling.

Programmet er utviklet av Stråleterapiavdelingen i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret UNN, og målgruppen er pasienter som skal motta strålebehandling for brystkreft og deres ektefeller/partnere.

Kurset vil inneholde følgende temaer:

  • Hva er brystkreft og hvilken behandling behandling tilbys?
  • Hva er strålebehandling og hvordan foregår det?
  • Hverdagsliv og seksualitet
  • Bivirkninger, hudstell og råd til selvhjelp
  • Rettigheter/velferdsordninger og hjelp i livssituasjonen
  • Fysisk aktivitet og Helse Nord. Du vil møte: lege, stråleterapeut, kreftsykepleier, sosionom, fysioterapeut og sexolog. Sekretær informerer om praktiske anliggender.
  • Brukerhistorier.
  • Det vil bli omvisning på behandlingsrom og på Vardesenteret.

Kurset er en gruppebasert opplæring med inntil 16 deltakere.

Tid

Ta kontakt for ytterligere informasjon om kursdatoer og påmelding:

Ida Kristine Fredriksen

senterkoordinator og spesialergoterapeut

ida.kristine.fredriksen@unn.no46 86 42 75

Sted

Vardesenteret ved UNN.