«Det sitter i hodet»

Et kurs for deg som har hjernesvulst gliom grad 3 og 4, og dine pårørende 4. – 5. april.

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

Tid og sted

Kurset arrangeres på Vardesenteret torsdag 4. april kl. 10-15 og fredag 5. april kl. 10-14:30.

Målet med kurset

  • •Økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell
  • •Bli kjent med andre i same situasjon
  • •Oppdage nye muligheiter

Program/temaer

  • Forventningar til kurset 
  • Informasjon fra lege 
  • Rehabilitering
  • Rettigheitar
  • Meistring
  • Informasjon om hjernesvulstforeningen 

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasient/pårørende) deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Påmelding

Ta kontakt med
Annbjørg Hausken, forløpskoordinator Nevroklinikken
på telefon: 55 97 56 38 / 94 83 70 94 eller på e-post til forlopskoordinatornevro@helse-bergen.no
eller kontakt Kreftpoliklinikken på telefon: 55 97 20 10

Pris etter gjeldende takster. Pårørende er gratis.  Har du frikort, treng du ikke betale.
Legehenviste kurs blir dekket etter faste satser mot en egenandel. Pårørende kan få dekket kostnader dersom det står i henvisning fra lege at pårørende skal delta.

Kurset er eit samarbeid mellom Nevrokirurgisk avdeling, Kreftavdelingen, Nevrologisk avdeling (Helse Bergen),  Hjernesvulstforeningen og Vardesenteret