Informasjon om individuelt tilpasset fysisk aktivitet | Vardesenteret i Tromsø

Fysioterapeut ved Pusterommet UNN besøker Vardesenteret for å fortelle om fordeler med å være i fysisk aktivitet. Dette er aktuelt både før, under og etter kreftbehandling.

Pusterommet UNN tilbyr individuelt tilpasset trening og konsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog, etter henvisning fra fastlege eller behandler ved UNN (eksempelvis lege/sykepleier).

Denne halvtimen vil fysioterapeuten si litt om ulik aktivitet og hvordan de tilpasser for individuelle behov. Du får informasjon om selve Pusterommet ved UNN, hvordan du kan få henvisning samt deres digitale tilbud. Det tilbys også omvisning for de som ønsker.

Velkommen skal du være!

Tid

Tirsdager i oddetallsuker kl. 12.15-12.45. Datoer for våren 2024:

  • 9. april
  • 23. april
  • 7. mai
  • 21. mai
  • 4. juni
  • 18. juni
  • 2. juli

Pusterommet holder stengt tre uker i juli.

Sted

Vardesenteret, UNN.

Påmelding

Det er ikke nødvendig å melde seg på.