Kreft og hjelpsomme tanker

Velkommen til digitalt foredrag arrangert av Vardesenteret ved OUS!

Foredraget holdes av psykologspesialist Anders Mobråten fra Kreftklinikken på OUS.

På foredraget vil Mobråten ta for seg hvordan du kan jobbe med det psykiske ved fysisk sykdom. Foredraget vil også handle om vanlige psykologiske reaksjoner ved å få kreft, samt gi tips rundt generelle mestringsstrategier.

For spørsmål – kontakt Vardesenteret OUS på telefon 97 40 04 40.

Det er begrenset med plasser. Vi sender fra vår digitale plattform Join.

Her kan du melde deg på.

Tid

16. april klokken 13.00-14.00

Vel møtt!