Digitalt foredrag | Kreft og hjelpsomme tanker

Velkommen til digitalt foredrag arrangert av Vardesenteret ved OUS.

Velkommen til digitalt foredrag med psykologspesialist Anders Mobråten fra Kreftklinikken på OUS om hvordan du kan jobbe med det psykiske ved fysisk sykdom.

Foredraget vil handle om vanlige psykologiske reaksjoner ved å få kreft. Det vil også være informasjon rundt generelle mestringsstrategier.

Bli med på digitalt foredrag!

31. okt. 13.00–13.45

Gratis

Foredraget holdes via den digitale plattformen Join, og innloggingsdetaljer vil sendes ut et par dager før foredraget. 

For spørsmål eller påmelding kontakt Vardesenteret OUS på telefon 97 40 04 40.

Det er begrensede plasser, husk påmelding.