Kreftkoordinator i Bergen kommune

Kreftkoordinatortjenesten er et lavterskeltilbud til deg som er direkte eller indirekte rammet av kreft.
I Bergen kommune er vi 3 kreftkoordinatorer. Onsdager mellom kl. 09:30 og 14:00 vil dere kunne møte en av oss på Vardesenteret.

Kommunens kreftkoordinator møter mennesker som lever med ulike utfordringer som følge av kreftsykdom og/eller behandling. Vi tilbyr støttesamtaler, og kan gi råd og veiledning i alle faser av forløpet.

Kontakt

Ønsker du en avtale med Kreftkoordinator, ta kontakt med Vardesenteret

E-post: vardesenteret@helse-bergen.no

Telefon: 55 97 75 00

Ønsker du kontakt med kreftkoordinator utenom den tiden de er på Vardesenteret, kan de nåes på telefon 40 80 38 83 eller via e-post kreftkoordinator@bergen.kommune.no