Kreftrehabilitering | Aker sykehus

Kreftrehabiliteringssenteret er et tilbud til pasienter i yrkesaktiv alder (18-67 år) som er i behov av tverrfaglig rehabilitering etter kreftbehandling.

Pasientene som henvises må ha en tilknytning til arbeidslivet eller en realistisk mulighet til å komme tilbake i jobb. Dette innebærer at tilbudet ikke er for etablerte alderspensjonister eller fullt uføretrygdede. Varighet for oppfølging er inntil 6 mnd.

Tverrfaglig team består av onkolog, kreftsykepleier, sosionom, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut

Tilbudene

  • Tverrfaglig rehabiliteringsprogram i gruppe med inntil 15 deltakere, som går over 7 uker med oppmøte én gang i uken. Tilbudet består av undervisning og veiledet trening.
  • Individuelt tilrettelagt rehabilitering for deg som nylig har gjennomgått kreftbehandling eller som har utfordringer med seneffekter etter kreftbehandling.
  • Samtaletilbudet: Individuelt samtaletilbud hos psykolog/kreftsykepleier/sosionom for kreftpasienter og deres pårørende.
  • Mestringskurs for pasienter som har plager med kreftrelatert fatigue /langvarig utmattelse. Varighet to timer 1 gang i uken inntil 6 uker.
  • Det avholdes to treningsgrupper i uken. Den ene treningsgruppen tilbyr fast ute- og innetrening. Den andre gruppen er både ute og inne (vinterstid), og er tilpasset de med seneffekter etter kreftbehandling. Varighet 1 gang i uken inntil 12 uker.
  • Medisinsk yoga 1 gang i uken inntil 12 uker.

Sted

Oslo universitetssykehus, Aker sykehus – Bygg 100

Påmelding og kontakt

Ønsker du å vite mer om denne tjenesten, les mer hos Kreftrehabiliteringssenteret (oslo-universitetssykehus.no).

Ta gjerne kontakt på telefon 22 89 41 53 eller 90 82 94 92 hvis du har spørsmål.