Kurs i kreativ skriving

Liker du å skrive, eller kunne du tenke deg å prøve? Våren 2022 vil vi tilby noen av dere som får eller har fått behandling ved Radiumhospitalet eller Ullevål å delta på et skrivekurs.

Vi vil prioritere deltagere som har vært eller er rammet av tarmkreft og/eller kreft i underlivet, både menn og kvinner.

 • Du vil delta sammen med andre som har eller har vært rammet av kreft.
 • Underveis i kurset vil du bli gitt muligheten til å skrive tekster i ulike litterære sjangre.
 • Du bestemmer selv om hva og hvordan du skriver.
 • Her kan du skrive langt, kort, og midt imellom – det er opp til deg.
 • Vi vil samtale om tekstene underveis.  

Kurset vil legge opp til et trygt og skapende samvær rundt skriving og deling av tekstene. Her vil det være rom for å skrive om alt man måtte ønske, også bearbeiding og deling av krefterfaringer. Det kreves ingen forkunnskaper. Vår erfaring er at det alltid kommer spennende, ulike og gode tekster i slike skrivegrupper, og at deltagerne setter pris på å delta i et skapende fellesskap.

Skrivegruppen inngår som en delstudie i forskningsprosjektet «Kreftoverlevelse på nye måter», som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. Kurset gjennomføres i samarbeid med Vardesenteret OUS.

Tid

Kurset vil gå over 6-8 ganger à to timer, med oppstart 1. februar 2022 klokken 14.00.
Andre datoer:

 • 8. februar
 • 15. februar
 • 1. mars
 • 8. mars
 • 15. mars
 • 22. mars

Sted

Vardesenteret på Radimhospitalet

Kontakt og påmelding

Om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret, Guro Skottene på e-post lmskkt@ous-hf.no eller telefon 23 07 08 20.

Du kan også kontakte kurslederne/forskerne Oddgeir Synnes og Hilde Bondevik, på e-post oddgeir.Synnes@vid.no eller hilde.bondevik@medisin.uio.no.

Velkommen!

Foto: North.jvta, via Wikimedia Commons