Kurs om lungekreft – 17. og 24. april

Lungeavdelingen har gjennom flere år arrangert kurs for pasienter med lungekreft og deres pårørende. Nå inviteres det til nytt kurs på Vardesenteret våren 2024 onsdag 17. april og 24. april fra 09:30-14:30.

Vår erfaring er at mange har satt pris på muligheten til å få mer informasjon om sykdom og behandling, og til å høre om ulike tilbud og muligheter som kan trygge hverdagen.

Målsettingen med kurset er å få:

  • Økt kunnskap om sykdom og behandling og innblikk i nye behandlingsmuligheter
  • Anledning til å stille spørsmål til ulike fagpersoner
  • Møte andre i samme situasjon
  • Motivasjon og hjelp til å leve i hverdagen med kreftsykdom

Program:

Dag 1:
09:30 Velkommen v/kreftsykepleier
09.45 Å leve med lungekreft v/bruker representant
10.15 Pause med frukt
10.30 Behandling og oppfølging ved lungekreft v/lungespesialist
11.45 Lunsj
12.30 Fysisk aktivitet ved lungekreft v/fysioterapeut
13.15 Pause
13.30 Lungekreftforeningens og kreftforeningens tilbud
14.15 Oppsummering/evaluering og takk for i dag

Dag 2:
09:30 Oppsummering fra sist v/kreftsykepleier
09:45 Kostholdets betydning ved alvorlig sykdom
og behandling v/ernæringsfysiolog
10:30 Pause med frukt
10:45 Muligheter og rettigheter v/sosionom
11:15 Lunsj
12:00 Å leve med alvorlig sykdom v/prest
13.00 Pause med frukt
13:15 Gruppesamtale 1: Om livet før og etter jeg ble syk
Gruppesamtale 2: Om det å være pårørende
14:15 Oppsummering/evaluering og takk for i dag

Påmelding:

Du og dine pårørende kan melde dere på kurset ved å ta kontakt med sykepleier på cellegiftpoliklinikken: TLF: 55 97 40 64

Pris:
Gratis ved frikort. Egenandel kr.375 uten frikort. Gratis for pårørende.

Tilbudet er utviklet av lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, Kreftforeningen, Lungekreftforeningen i samarbeid med LMS i Bergen.