Lærings- og mestringskurs i Oslo

Lærings- og mestringskurs er et tilbud fra sykehuset for pasienter og pårørende. Det finnes en rekke ulike kurs, både knyttet til spesifikke diagnoser og til temaer som fatigue, seneffekter eller livet med kreft.

Kursene passer for pasienter og pårørende som ønsker kunnskap, kompetanse og hjelp til å håndtere utfordringer og endringer i livet knyttet til kreftsykdommen, behandling og rehabilitering. Hensikten er at du som pasient får innsikt og forståelse for å kunne medvirke i egen behandling og ta egne livsmestringsvalg.

Kurs høsten 2020

Kursene i listen under legges ut med forbehold om endring av datoer og eventuelt avlysning dersom koronasituasjonen krever det.

Kurs knyttet til en diagnose

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling og få oppklart eventuelle misforståelser. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • kirurgisk og endokrin behandling
 • cellegiftbehandling
 • strålebehandling
 • ernæring
 • seksuell helse
 • mestring av livssituasjonen
 • fysisk aktivitet

Kurset er kun for pasienter.

Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for spørsmål, dialog erfaringsutveksling.

Tid
Kurset går over tre onsdager, fra 11.00 til 14.50 alle dager. Høsten 2020 settes kurset opp tre ganger:

Kurs 1

 • 19. august
 • 26. august
 • 2. september

Kurs 2

 • 7. oktober
 • 14. oktober
 • 21. oktober

Kurs 3

 • 18. november
 • 25. november
 • 2. desember

Sted
Aker sykehus, brystkirurgisk poliklinikk

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Ring 23 03 30 71 mandag til fredag mellom 09.00 og 11.15.

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • seneffekter etter gynekologisk kreft
 • hormonelle bivirkninger og behandling
 • samliv, seksualitet og selvbilde
 • mestring av angst og bekymringer
 • kosthold

Kurset passer for pasienter og pårørende. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 25. november 10.00–15.30
 • 26. november 10.00–15.00

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Et kurs for deg som har eller har hatt lavgradig hjernesvulst og dine pårørende. Målet med kurset er å få økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell, bli kjent med andre i samme situasjon og oppdage nye muligheter. Temaer på kurset inkluderer:

 • Informasjon fra lege
 • Mestring
 • Rettigheter
 • Gruppesamtaler
 • Rehabilitering
 • Informasjon om Hjernesvulstforeningen

Tid
Kurset går over to dager, og det settes opp fast i mai og desember. Datoer for høsten 2020:

 • 10. desember
 • 11. desember

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Et kurs for deg som har høygradig hjernesvulst og dine pårørende. Målet med kurset er å få økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell, bli kjent med andre i samme situasjon og oppdage nye muligheter. Temaer på kurset inkluderer:

 • Informasjon fra lege
 • Mestring
 • Rettigheter
 • Gruppesamtaler
 • Informasjon om Hjernesvulstforeningen

Tid
Kurset går over to dager, og det settes opp fast i februar og september. Datoer for høsten 2020:

 • 24. september
 • 25. september

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Kurset er dessverre avlyst på grunn av korona-situasjonen.

Diagnosen lungekreft vil for mange kjennes ut som en stor belastning. Det har heldigvis nå blitt et økt fokus på ulike behandlingsmuligheter tilpasset den enkelte, og dette er et felt som legen vil informere om på dette kurset. Kurset fokuserer på nye muligheter, samt veiledning vedrørende kosthold, aktivitet, avspenning og mestring.

Det er lagt opp til spørsmål, erfaringsutveksling og gruppesamtaler. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne med- virke i egen situasjon og gjøre gode valg. Pårørende skal få informasjon for best mulig å håndtere pårørenderollen.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 3. og 4. november, 10.00–14.30 begge dager

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Tidligere pasienter med sarkom/GIST har savnet å treffe andre i samme situasjon. Behandlingen er ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • sykdom og behandling
 • hvordan mestre endret livssituasjon
 • ernæring
 • fysisk aktivitet
 • informasjon om «Kuledagen»

Kurset passer for pasienter og pårørende. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan mestre din situasjon så godt som mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 10. november 10.00–15.30
 • 11. november 10.00–15.00

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og praktiske råd, slik at du kan mestre behandlingsperioden så godt som mulig. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • sykdom og behandling
 • ernæring
 • mestring av utfordringer
 • fysisk aktivitet og avspenning

Kurset passer for pasienter og pårørende. Kunnskap og innsikt øker muligheten for aktivt å kunne medvirke og gjøre gode valg i situasjonen. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner, erfaringsutveksling og tid til spørsmål.

Tid
Kurset går over én dag, og følgende kursdager er satt for høsten 2020:

 • 8. september 09.15–15.15
 • 20. oktober 09.15–15.15
 • 1. desember 09.15–15.15

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Erfaring viser at mange pasienter behandlet for øre, nese, halskreft kan slite med ettervirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og forståelse for din situasjon. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • ettervirkninger etter ØNH kreft
 • stemme- tale- og svelgvansker
 • munnpleie
 • mestring og aksept
 • fysisk aktivitet og trening

Kurset passer for pasienter og pårørende. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke, gjøre gode valg og mestre situasjonen. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 17. og 18. november, 10.00–15.30 begge dager

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Temakurs for alle diagnoser

For pasienter under og rett etter behandling, uavhengig av diagnose. Kurset passer ikke for pårørende.

Kurset anbefales av våre leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • mestring av endret livssituasjon
 • verdier (hva er viktig for meg)
 • kognitive teknikker med fokus på tankeprosesser
 • mindfulness
 • håpets betydning og informasjon om ulike rehabiliteringstilbud

Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Og du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Tid
Kurset går over fem torsdager, fra 10.00 til 14.00 alle dager:

 • 8. oktober
 • 15. oktober
 • 22. oktober
 • 29. oktober
 • 5. november

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • hva er fatigue etter kreft
 • tilpasset fysisk aktivitet og dagsplan
 • stressmestring
 • avspenning og kognitive teknikker med fokus på mulighet for å kunne påvirke tankeprosesser

Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Tid
Kurset går over to dager, og det er satt opp fire kurs høsten 2020:

Kurs 1

 • 18. august 11.00–15.30
 • 19. august 10.00–14.30

Kurs 2

 • 1. september 11.00–15.30
 • 2. september 10.00–14.30

Kurs 3

 • 27. oktober 11.00–15.30
 • 28. oktober 10.00–14.30

Kurs 4

 • 8. desember 11.00–15.30
 • 9. desember 10.00–14.30

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

For pasienter ett år eller mer etter avsluttet behandling med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift eller annet. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og forståelse, slik at du kan mestre din situasjon best mulig og gjøre gode valg for deg. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • seneffekter – hva er det?
 • fysisk aktivitet og treningsprinsipper
 • veiledet avspenning/yoga
 • kosthold – spis godt
 • arbeidsliv – muligheter og utfordringer
 • helse og mestring
 • kognitive teknikker – tankens kraft
 • pårørende
 • informasjon om ulike rehabiliteringstilbud

Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 6. oktober 10.00–14.30
 • 13. oktober 10.00–14.30

Sted
Vardesenteret på Radiumhospitalet

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22