Lærings- og mestringskurs i Oslo

Lærings- og mestringskurs er et tilbud fra sykehuset for pasienter og pårørende. Det finnes en rekke ulike kurs, både knyttet til spesifikke diagnoser og til temaer som fatigue, seneffekter eller livet med kreft.

Hensikten med lærings og mestringskurs er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Innsikt og kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke og gjøre gode valg. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Kurs våren 2021

Før påske vil kursene sendes digitalt grunnet koronasituasjonen. Deltakelse på digitale kurs er enkelt, du får god informasjon og kan får hjelp til teknisk support før under kurset. Etter påske er det usikkert om kurs gjennomføres digitalt eller fysisk, dette avgjøres når det nærmer seg.

Kurs knyttet til en diagnose

Kurset er for deg som skal ha hormon- og strålebehandling for prostatakreft.

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og veiledning, slik at du kan mestre din situasjon så godt som mulig.

 • Forberedelser og gjennomføring av strålebehandling. Hva er stråling og strålebehandling?  ved  stråleterapeut
 • Hormonbehandling og PSA ved prostatakreft. Strålebehandling ved prostatakreft, ved overlege
 • Hva kan jeg gjøre selv? Hvordan kan jeg mestre? Erfaringsutveksling, ledet av kreftsykepleier
 • Fysisk aktivitet og veien videre, med spesialfysioterapeut

Les brosjyre om kurset (pdf)

Tid
10. juni: 08.30–15.00

Sted
Digitalt kurs på læringsplattformen JOIN. Digitalt kurs på Norsk helsenett, JOIN er enkelt, med lett tilgjengelig teknisk support under hele kurset. Du vil få mer informasjon om dette etter påmelding.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Behandling for sarkom og gist er ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg.

Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap og en likeperson deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Kurset passer for pasienter og pårørende, og dette er noe av programmet for kurset:

 • En person som har hatt sarkom, deler sine erfaringer
 • Sarkom/gist. Hva er det og hvordan behandles det, ved lege
 • Hvordan mestre situasjonen best mulig, ved kreftsykepleier
 • Kropp, selvbilde og fysisk aktivitet ved spesialfysioterapeut
 • Kost og ernæring (kun ved fysisk kurs per i dag)
 • Om «Kuledagen» og pasientforeningen
 • Erfaringsutveksling

Tid
Kurset går over to dager og arrangeres to ganger våren 2021.

Kurs 1 – digitalt

 • 26. og 27. januar

Kurs 2 – digitalt/fysisk (avgjøres nærmere)

 • 22. og 23. juni

Sted
På grunn av koronasituasjonen tilbyr vi nå digitale kurs på Norsk Helsenett via Join (godkjent av Helse Sør-Øst). Deltagelse er enkelt, forklaring kommer via brev, og det er telefonsupport ved behov før og under kurset.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Les mer i brosjyren for kurset (pdf)

Erfaring og forskning viser at mange kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft kan slite med senvirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og økt forståelse slik at du kan mestre situasjonen så godt som mulig. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • seneffekter etter gynekologisk kreft
 • hormonelle bivirkninger og behandling
 • samliv, seksualitet og selvbilde
 • mestring av angst og bekymringer
 • kosthold

Kurset passer for pasienter og pårørende. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

Tid
Kurset går over to dager våren 2021, og det foregår digitalt.

 • 10. februar 09.15–14.30
 • 11. februar 08.30–14.30

Sted
Digitalt kurs. Deltakelse på digitalt kurs er enkelt, du får god informasjon og telefonnummer til support.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Les mer i brosjyren for kurset (pdf)

Erfaring viser at mange pasienter behandlet for øre, nese, halskreft kan slite med ettervirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og forståelse for din situasjon. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke, gjøre gode valg og mestre situasjonen Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

 • erfaringer fra tidligere pasient, Munn og halskreftforeningen
 • å leve med ettervirkninger etter hode og halskreft
 • opptrening av stemme, talevansker og svelgvansker ved logoped
 • munnpleie og tørre slimhinner, ved tannpleier
 • ernæringsutfordringer med ernæringsfysiolog
 • å leve med ettervirkninger, mestring og aksept
 • betydning av fysisk aktivitet og trening
 • røyking under og etter kreftbehandling
 • erfaringsutveksling

Kurset passer for pasienter og pårørende. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke, gjøre gode valg og mestre situasjonen. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling.

Tid
Høsten 2021. Kurset som var oppsatt 26. og 27. mai 2021 er dessverre avlyst.

Sted
Kurset blir digitalt. Deltakelse på digitalt kurs er enkelt, du får god informasjon og support underveis.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Les mer i brosjyren for kurset (pdf)

Et kurs for deg som har hjernesvulst og dine pårørende. Målet med kurset er å få økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell, bli kjent med andre i samme situasjon og oppdage nye muligheter. Temaer på kurset inkluderer:

 • Informasjon fra lege
 • Mestring
 • Rettigheter
 • Gruppesamtaler
 • Informasjon om Hjernesvulstforeningen

Tid
Kurset går over to dager, og det settes opp fast i februar og september. Datoer for våren 2021:

 • 18. og 19. februar

Sted
Digitalt kurs. Deltakelse på digitalt kurs er enkelt, du får god informasjon og telefonnummer til support.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Mer informasjon om kurset kommer.

Tid
Kurset går over to dager våren 2021.

 • 19. og 20. mai

Sted
Kurset blir digitalt eller fysisk. Dette avhenger av smittesituasjonen og avgjøres nærmere. Dersom kurset blir digitalt, så vit at deltakelse på kurset enkelt. Du får god informasjon og support underveis.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Et kurs for deg som har eller har hatt lungekreft samt dine pårørende. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse.

 • Informasjon og sykdom og behandling v/kreftlege
 • Tidligere pasient deler sin erfaring
 • Betydningen av trening, pusteteknikk og avspenning/fysioterapeut
 • Mestring av sykdom og behandling
 • Rettigheter ved sosionom
 • Godt kosthold ved ernæringsfysiolog
 • Informasjon og veiledning vedrørende veien videre

På kurset vil det også legges opp erfaringsutveksling med gode muligheter for spørsmål og samtaler.

Tid
31. mai

Sted
Digitalt kurs. Deltakelse på digitalt kurs er enkelt, du får god informasjon og telefonnummer til support.

Pris
Egenandel for kurset er på 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten. Kurset er gratis for pårørende.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Temakurs for alle diagnoser

For pasienter ett år eller mer etter avsluttet behandling med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift eller annet. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap og forståelse, slik at du kan mestre din situasjon best mulig og gjøre gode valg for deg. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • seneffekter – hva er det?
 • fysisk aktivitet og treningsprinsipper
 • veiledet avspenning/yoga
 • kosthold – spis godt
 • arbeidsliv – muligheter og utfordringer
 • helse og mestring
 • kognitive teknikker – tankens kraft
 • pårørende
 • informasjon om ulike rehabiliteringstilbud

Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Tid
Kurset går over to dager, og det arrangeres digitalt våren 2020.

 • 16. og 23. mars

Sted
Digitalt kurs. Deltakelse på digitalt kurs er enkelt, du får god informasjon og telefonnummer til support.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Dette gjelder kun for pasienten.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

For pasienter under og etter behandling (inntil 2 år etter) uavhengig av diagnose. Kurset passer ikke for pårørende.

Kurset anbefales av våre leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • mestring av endret livssituasjon
 • verdier (hva er viktig for meg)
 • kognitive teknikker med fokus på tankeprosesser
 • mindfulness
 • håpets betydning og informasjon om ulike rehabiliteringstilbud

Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Og du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Tid
Kurset går over fem torsdager, fra 10.00 til 14.00 alle dager:

 • 8. april
 • 15. april
 • 22. april
 • 29. april
 • 6. mai

Sted
Kurset blir digitalt eller fysisk. Dette avhenger av smittesituasjonen og avgjøres nærmere. Dersom kurset blir digitalt, så vit at deltakelse på kurset enkelt. Du får god informasjon og support underveis.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Les mer i brosjyren for kurset (pdf)

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg. Temaer på kurset:

 • erfaring fra tidligere pasient
 • hva er fatigue etter kreft
 • tilpasset fysisk aktivitet og dagsplan
 • stressmestring
 • avspenning og kognitive teknikker med fokus på mulighet for å kunne påvirke tankeprosesser

Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Tid
Kurset går over to dager, og det er satt opp tre kurs våren 2021.

Kurs 1 – digitalt

 • 2. februar 08.45–14.00
 • 3. februar 08.45–14.15

Kurs 2 – digitalt

 • 9. mars 08.45–14.00
 • 10. mars 08.45–14.15

Kurs 3 – digitalt eller fysisk (avgjøres nærmere)

 • 15. juni
 • 16. juni

Sted
De to første kursene gjennomføres digitalt. Deltakelse på digitalt kurs er enkelt, du får god informasjon og telefonnummer til support. Om kurs 3 blir digitalt eller fysisk avhenger av smittesituasjonen og avgjøres nærmere.

Pris
Egenandel for kurset er på 351 kroner, gratis hvis du har frikort.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret
lmskkt@ous-hf.no
22 93 59 22

Les mer i brosjyren for kurset (pdf)

Se også informasjon om kursene på sykehusets nettsider