Lærings- og mestringskurs | Oslo

Lærings- og mestringskurs er et tilbud fra sykehuset for pasienter og pårørende. Det finnes en rekke ulike kurs, både knyttet til spesifikke diagnoser og til temaer som fatigue, seneffekter eller livet med kreft.

Hensikten med lærings og mestringskurs er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Innsikt og kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke og gjøre gode valg. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Kurs

Les mer om kurset (oslo-universitetssykehus.no)