Lærings- og mestringskurs i Trondheim

Kursene er et tilbud fra sykehuset og ledes av Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs hospital. Du kan delta på en rekke ulike kurs.

Kursene er gruppebaserte tilbud for deg som har behov for økt kunnskap om egen sykdom og erfaringsutveksling med andre pasienter i samme situasjon. Brukerrepresentant og ulike faggrupper fra St. Olavs hospital er involvert i kursene.

Kursene krever en egenandel på 386 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Ring Lærings- og mestringssenteret 72 57 13 03 for å vite mer eller påmelding til av kursene.

Kurs ved lærings- og mestringssenteret våren 2024

Kurset arrangeres fortløpende, vanligvis to ganger årlig. Kurset inneholder aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende.

Tid
6. mars kl.08.30-15.30

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Påmelding
Telefon 72 57 13 03.
Arrangør er Avd. for medisinsk genetikk. Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning. Egenandel 386 kroner.

Kurset er for pasienter og pårørende. Temaene som tas opp går fra behandling, kosthold, rettigheter og gruppesamtaler om å leve med lungekreft.

Tid
Kurset går over to dager:

  • 23.januar og 31.januar Kl.09.00-14.00

Sted
1902-bygget St. Olavs hospital, 1. etasje. Oppmøte i hallen i 1. etasje.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Kurset krever henvisning. Egenandel 386 kroner.

Kurset er for pasienter og pårørende. Kurset er innom ulike tema: å leve med fatigue, aktiviteter og hverdagsliv, avspenning, arbeid og sosiale konsekvenser. Erfaringsutveksling. Kurset går over to dager.

Kurset gjennomføres tre ganger våren 2024:

  • 24. og 25. januar Kl.09.00-14.00
  • 6. og 7. mars kl. 09.00-14.00
  • 5. og 6. juni kl. 09.00-14.00

Sted
1902-bygget St. Olavs hospital, 1. etasje. Oppmøte i hallen i 1. etasje.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03.
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Egenandel 386 kroner.

Kurset er for pasienter og pårørende, og går over to dager. Kurset tar opp tema som mulige bivirkninger ette behandling, tips til hverdagsmestring., inkontinens og bekkenbunnstrening og sex og samliv.

Tid

Ikke en del av kurs våren 2024 – følg med på høstprogrammet

Sted
1902-bygget, St. Olavs hospital, oppmøte i hallen i 1. etasje, Harald Hardrådes gt 14.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Egenandel 386 kroner.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Kursdatoer publiseres så snart de er bestemt. Kurset tar opp tema som å leve med stomi, årsaker og konsekvenser av operasjon, stomipleie, fysisk aktivitet og trening. Erfaringsutveksling.

Tid

Ikke en del av kurs våren 2024 – følg med på høstprogrammet

Sted
1902-bygget, St. Olavs hospital, seminarrom 02S21 i 2. etasje. Harald Hardrådes gt 14.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Egenandel 386 kroner.

Andre mestringstilbud