Lærings- og mestringskurs i Trondheim

Kursene er et tilbud fra sykehuset og ledes av Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs hospital. Du kan delta på en rekke ulike kurs.

Kursene er gruppebaserte tilbud for deg som har behov for økt kunnskap om egen sykdom og erfaringsutveksling med andre pasienter i samme situasjon. Brukerrepresentant og ulike faggrupper fra St. Olavs hospital er involvert i kursene.

Kursene krever en egenandel på 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Ring Lærings- og mestringssenteret 72 57 13 03 for å vite mer eller påmelding til av kursene.

Kurs våren 2022

Tid
Dato og klokkeslett annonseres senere. Følg med på vardesenteret.no

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03.
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital

Tid
Kurset går over to dager:

  • 5. april kl. 0900–1400
  • 6. april kl. 0900–1400

Sted
Annonseres senere

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital
Kurset krever henvisning fra lege

Tid
Kurset går over to eller tre dager og settes opp to ganger i høst:

Kurs 1

  • Onsdag 9. og torsdag 10.mars, begge dager kl. 0915-1345

Kurs 2

  • Dato kommer senere.

Sted
Sted: Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital
Kurset krever henvisning fra lege

Kurset er for pasienter og pårørende og går over to dager.

Tid

  • Uke 22, dato kommer senere.

Sted
Lærings- og mestringssenteret, 1902-bygget, St. Olavs hospital, Harald Hardrådes gt 14.

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital.
Kurset krever henvisning fra lege