Lærings- og mestringskurs i Trondheim

Kursene er et tilbud fra sykehuset og ledes av Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs hospital. Du kan delta på en rekke ulike kurs.

Kursene er gruppebaserte tilbud for deg som har behov for økt kunnskap om egen sykdom og erfaringsutveksling med andre pasienter i samme situasjon. Brukerrepresentant og ulike faggrupper fra St. Olavs hospital er involvert i kursene.

Kursene krever en egenandel på 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Ring Lærings- og mestringssenteret 72 57 13 03 for å vite mer eller påmelding til av kursene.

Kurs høsten 2023

Kurset arrangeres fortløpende, vanligvis to ganger årlig. Kurset inneholder aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende.

Tid
Dato og klokkeslett annonseres senere.

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Påmelding
Telefon 72 57 13 03.
Avd. for medisinsk genetikk. Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning. Egenandel 375 kroner.

Kurset er for pasienter og pårørende. Temaene som tas opp går fra behandling, kosthold, rettigheter og gruppesamtaler om å leve med lungekreft.

Tid
Kurset går over to dager:

  • 17.-18. oktober kl. 09.00–14.00

Sted
1902-bygget St. Olavs hospital, 1. etasje. Oppmøte i hallen i 1. etasje.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Kurset krever henvisning. Egenandel 375 kroner.

Kurset er for pasienter og pårørende. Kurset er innom ulike tema: å leve med fatigue, aktiviteter og hverdagsliv, avspenning, arbeid og sosiale konsekvenser. Erfaringsutveksling. Kurset går over to dager.

Tid

Kurs 1: 26.-27. september, begge dager kl. 09.00-14.00.

Kurs 2: 14.-15. november, begge dager kl. 09.00-14.00.

Sted
Vardesenteret, St. Olavs hospital, Mauritz Hansensgate 1f.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03.
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Egenandel 375 kroner.

Kurset er for pasienter og pårørende, og går over to dager. Kurset tar opp tema som mulige bivirkninger ette behandling, tips til hverdagsmestring., inkontinens og bekkenbunnstrening og sex og samliv.

Tid

Dato for høsten 2023 kommer senere.

Sted
1902-bygget, St. Olavs hospital, oppmøte i hallen i 1. etasje, Harald Hardrådes gt 14.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Egenandel 375 kroner.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Kursdatoer publiseres så snart de er bestemt. Kurset tar opp tema som å leve med stomi, årsaker og konsekvenser av operasjon, stomipleie, fysisk aktivitet og trening. Erfaringsutveksling.

Tid

Annonseres senere.

Sted
1902-bygget, St. Olavs hospital, seminarrom 02S21 i 2. etasje. Harald Hardrådes gt 14.

Påmelding
Telefon 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning fra lege. Egenandel 375 kroner.