Lærings- og mestringskurs i Trondheim

Kursene er et tilbud fra sykehuset. De fleste kursene ledes av Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs hospital, og noen ledes av andre avdelinger på sykehuset. Du kan delta på en rekke ulike kurs.

Kursene er gruppebaserte tilbud for deg som har behov for økt kunnskap om egen sykdom og erfaringsutveksling med andre pasienter i samme situasjon.

Brukerrepresentant og ulike faggrupper fra St. Olavs hospital er involvert i kursene.

Kurs høsten 2020

Tid
Dato og klokkeslett for kurset annonseres så snart det er klart.

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Meld deg på kurset ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 13. oktober 09.00–14.00
 • 20. oktober 09.00–14.00

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Kurset krever henvisning fra lege. Meld deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Tid
Kurset går over to dager og settes opp to ganger i høst:

Kurs 1

 • 15. september 09.30–13.45
 • 16. september 09.30–13.45

Kurs 2

 • 1. oktober 09.30–13.45
 • 2. oktober 09.30–13.45

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Kurset krever henvisning fra lege. Meld deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Kurset passer for pasienter som er ferdigbehandlet, samt for deres pårørende.

Tid
Kurset går over to dager:

 • 13. oktober 09.00–15.00
 • 14. oktober 09.00–15.00

Sted
St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret, rom KS11

Pris
Egenandel er 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Kurset krever henvisning fra lege. Meld deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Kurset passer for pasienter og pårørende.

Tid
Dato og klokkeslett for kurset annonseres så snart det er klart.

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 351 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding

Tid
Det er tre samlinger for hver gruppe, og det er satt opp to grupper i høst.

Gruppe 1

 • 3. september 14.00–15.30
 • 10. september 14.00–15.30
 • 17. september 14.00–15.30

Gruppe 2

 • 19. november 14.00–15.30
 • 26. november 14.00–15.30
 • 3. desember 14.00–15.30

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris

Påmelding
Ring 72 82 88 02 eller 72 82 87 76 for å melde deg på.

Kurset går over tre ettermiddager med ulike temaer. Du bør delta på alle tre samlingene for å få fullt utbytte av kurset.

Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital arrangerer kurset.

Tid

 • 1. oktober 14.00–17.30
 • 15. oktober 14.00–17.30
 • 29. oktober 14.00–17.30

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris

Påmelding
Ring eller send e-post for å melde deg på.

turid.almvik@stolav.no
72 82 50 41

elisabeth.myrmoen@stolav.no
72 82 50 52

Tid
27. oktober 18.00–21.00

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris

Påmelding
Ring eller send en e-post for å melde deg på.

marte.storroseter@stolav.no
72 57 49 44