Lærings- og mestringskurs i Trondheim

Kursene er et tilbud fra sykehuset og ledes av Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs hospital. Du kan delta på en rekke ulike kurs.

Kursene er gruppebaserte tilbud for deg som har behov for økt kunnskap om egen sykdom og erfaringsutveksling med andre pasienter i samme situasjon.

Brukerrepresentant og ulike faggrupper fra St. Olavs hospital er involvert i kursene.

Kurs våren 2021

Tid
Dato og klokkeslett for kurset annonseres så snart det er klart.

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Meld deg på kurset ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Tid
Kurset går over to dager:

  • 13. april 09.00–14.00
  • 14. april 09.00–14.00

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Kurset krever henvisning fra lege. Meld deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Tid
Kurset går over to eller dager og settes opp to ganger i vår:

Kurs 1

  • 4. mars 09.30–13.45
  • 5. mars 09.30–13.45

Kurs 2

  • 20. april 12.00–15.00
  • 21. april 09.30–12.30
  • 30. april 09.30–12.30

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Kurset krever henvisning fra lege. Meld deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.

Kurset passer for pasienter og pårørende.

Tid

Dato og klokkeslett for kurset annonseres så snart det er klart.

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Pris
Egenandel er 375 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende er velkomne til å delta kostnadsfritt.

Påmelding
Kurset krever henvisning fra lege. Meld deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret på 72 57 13 03.