Lærings- og mestringskurs i Trondheim

Kursene er et tilbud fra sykehuset og ledes av Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs hospital. Du kan delta på en rekke ulike kurs.

Kursene er gruppebaserte tilbud for deg som har behov for økt kunnskap om egen sykdom og erfaringsutveksling med andre pasienter i samme situasjon.

Brukerrepresentant og ulike faggrupper fra St. Olavs hospital er involvert i kursene.

Kurs høsten 2021

Tid
Dato og klokkeslett annonseres senere. Følg med på vardesenteret.no

Sted
Vardesenteret på St. Olavs hospital

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03.
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital

Tid
Kurset går over to dager:

  • 26. oktober kl. 09.00–14.00
  • 27. oktober kl. 09.00–14.00

Sted
Annonseres senere

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital
Kurset krever henvisning fra lege

Tid
Kurset går over to eller tre dager og settes opp to ganger i høst:

Kurs 1

  • 23. september kl. 09.30–13.45
  • 24. september kl. 09.30–13.45

Kurs 2

  • 2. desember kl. 12.00–15.00
  • 3. desember kl. 09.30–12.30
  • 10. desember kl. 09.30–12.30

Sted
Sted: Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital
Kurset krever henvisning fra lege

Kurset er for pasienter og pårørende og går over to dager.

Tid

  • 16. november kl. 09.30–14.00
  • 17. november kl. 09.30–13.15

Sted
Lærings- og mestringssenteret, 1902-bygget, St. Olavs hospital, Harald Hardrådes gt 14.

Påmelding
Tlf: 72 57 13 03
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital.
Kurset krever henvisning fra lege