Menn og kreft | En møteplass i Oslo

«Menn og kreft» er en møteplass for menn i Oslo som har eller har hatt kreft. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Innimellom gjør vi aktiviteter eller har et foredrag.

Kreftforeningens møteplass for menn startet opp høsten 2021. Målet er å skape en arena for menn med selvopplevd krefterfaring – for å møte andre menn som har opplevd det samme.

Tilbudet er drevet av menn for menn på frivillig basis, og det er uforpliktende og gratis.

Tid

  • Onsdag 11. januar  kl. 1800-2000.
  • Onsdag 1. februar kl. 1800-2000.
  • Onsdag 1. mars kl. 1800-2000.
    Tema: Fremtidsfullmakt ved odd Einar Bruusgaard, advokat i Kreftforeningen.
  • Onsdag 29. mars kl. 1800-2000.
  • Onsdag 3. mai kl. 1800-2000.
  • Onsdag 7. juni kl. 1800-2000.

Aktivitetene vil være varierte, og blir til basert på innspill fra deltakerne. Det viktigste i oppstarten er å komme sammen, prate og bli kjent.

Etter hvert så kan ulike aktiviteter avtales etter behov, deltakerne bestemmer opplegget.

Velkommen!

Sted

Vardesenteret, Ullevål

Kontakt