Mestringskurs for pasienter og pårørende i Trondheim

En kreftdiagnose påvirker kropp, følelser og tanker. På mestringskurset på Vardesenteret i Trondheim får du veiledning til å rydde i tankene og akseptere følelsene.

Kurset går over fire ukentlige samlinger – hver av tre timers varighet. Samlingene består av undervisning (kognitiv atferdsteori), praktiske øvelser (oppmerksomhetstrening) og erfaringsutveksling. Mellom samlingene er det anbefalt å gjøre enkle hjemmeoppgaver.

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring. Kurset arrangeres av Kreftklinikken.

Kursets innhold

  •  Modeller og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
  •  Bevissthet rundt hva som hemmer og fremmer mestring
  •  Kjennskap til hvordan tanker, følelser og kroppssymptom innvirker på måten man opplever livet
  •  Erfaringsutveksling og refleksjoner i gruppe med andre i sammenlignbar situasjon

Tid og sted

Kurset består av fire kursdager. Kurset starter 11. november foregår på Vardesenteret ved St. Olavs hospital, fra 15.00 til 18.00 – alle dager.

Kursdager:

  • 11. november
  • 18. november
  • 25. november
  • 2. desember

Kursledere

Kreftsykepleiere/sykepleiere og fysioterapeut ved Kreftklinikken St. Olavs hospital.