Mestringskurs for pasienter og pårørende i Trondheim

En kreftdiagnose påvirker kropp, følelser og tanker. På mestringskurset på Vardesenteret i Trondheim får du veiledning til å rydde i tankene og akseptere følelsene.

Kurset går over fire ukentlige samlinger – hver av tre timers varighet. Samlingene består av undervisning (kognitiv atferdsteori), praktiske øvelser (oppmerksomhetstrening) og erfaringsutveksling. Mellom samlingene er det anbefalt å gjøre enkle hjemmeoppgaver.

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring. Kurset arrangeres av Kreftklinikken.

Kursets innhold

  •  Modeller og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
  •  Bevissthet rundt hva som hemmer og fremmer mestring
  •  Kjennskap til hvordan tanker, følelser og kroppssymptom innvirker på måten man opplever livet
  •  Erfaringsutveksling og refleksjoner i gruppe med andre i sammenlignbar situasjon

Tid og sted

Kurset arrangeres to ganger i løpet av våren 2024. Hvert kurs består av fire kursdager. Kurset som starter 8. april foregår i Kreftforeningens lokaler i Prinsensgate 32 i Trondheim sentrum.

Kursdager

  • Mandag 8. april kl. 12.00-15.00
  • Mandag 15. april kl. kl. 12.00-15.00
  • Mandag kl. 22. april kl. 12.00-15.00
  • Mandag 29. april kl. kl. 12.00-15.00

Kursledere

Kreftsykepleiere/sykepleiere og fysioterapeut ved Kreftklinikken St. Olavs hospital