Mestringskurs for pasienter og pårørende

En kreftdiagnose påvirker kropp, følelser og tanker. På mestringskurset får du veiledning til å «rydde i tankene» og akseptere følelsene.

Kurset går over fire ukentlige samlinger – hver av tre timers varighet. Samlingene består av undervisning (kognitiv adferdsteori), praktiske øvelser (oppmerksomhetstrening) og erfaringsutveksling. Mellom samlingene er det anbefalt å gjøre enkle hjemmeoppgaver.

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring.

Kursets innhold:

 •  Modeller og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
 •  Bevissthet rundt hva som hemmer og fremmer mestring
 •  Kjennskap til hvordan tanker, følelser og kroppssymptom innvirker på måten man opplever livet
 •  Erfaringsutveksling og refleksjoner i gruppe med andre i sammenlignbar situasjon
Kurset går over fire dager og arrangeres to ganger i semesteret. Neste kurs starter:

5. sept 12.00–15.00

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F

Gratis

TID

Kurs 1:

 • 5. september, kl. 1200-1500
 • 12. september, kl. 1200-1500
 • 19. september, kl. 1200-1500
 • 26. september, kl. 1200-1500

Kurs 2:

 • 7. november, kl. 1530-1830
 • 14. november, kl. 1530-1830
 • 21. november, kl. 1530-1830
 • 28. november, kl. 1530-1830.

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital

Kursledere

Kreftsykepleiere/sykepleiere og fysioterapeut ved Kreftklinikken St. Olavs hospital

Påmelding

Meld deg gjerne på i vårt bookingsystem. Du må opprette bruker første gang du logger inn og får en bekreftelse på e-post. 

Har du problemer med å melde deg på i bookingsystemet, kan du ta kontakt med oss:

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30