Mestringskurs for pasienter og pårørende i Trondheim

En kreftdiagnose påvirker kropp, følelser og tanker. På mestringskurset på Vardesenteret i Trondheim får du veiledning til å rydde i tankene og akseptere følelsene.

Kurset går over fire ukentlige samlinger – hver av tre timers varighet. Samlingene består av undervisning (kognitiv atferdsteori), praktiske øvelser (oppmerksomhetstrening) og erfaringsutveksling. Mellom samlingene er det anbefalt å gjøre enkle hjemmeoppgaver.

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring.

Kursets innhold

 •  Modeller og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
 •  Bevissthet rundt hva som hemmer og fremmer mestring
 •  Kjennskap til hvordan tanker, følelser og kroppssymptom innvirker på måten man opplever livet
 •  Erfaringsutveksling og refleksjoner i gruppe med andre i sammenlignbar situasjon

Tid og sted

Kurset vil bli arrangert to ganger i løpet av våren 2023. Hvert kurs består av fire kursdager. Kursene holdes i Kreftforeningens lokaler i Prinsensgate 32 i Trondheim sentrum.

Kurs 1

 • Mandag 27. februar kl. 12.00-15.00
 • Mandag 06. mars kl. 12.00-15.00
 • Mandag 13. mars kl. 12.00-15.00
 • Mandag 20. mars kl. 12.00-15.00

Kurs 2

 • Mandag 17. april kl. 12.00-15.00
 • Mandag 24. april kl. 12.00-15.00
 • Tirsdag 2. mai kl. 12.00-15.00
 • Mandag 8. mai kl.12.00-15.00

Kursledere

Kreftsykepleiere/sykepleiere og fysioterapeut ved Kreftklinikken St. Olavs hospital

Påmelding

Meld deg gjerne på i vårt bookingsystem. Du må opprette bruker første gang du logger inn og får en bekreftelse på e-post. 

Har du problemer med å melde deg på i bookingsystemet, kan du ta kontakt med oss:

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30