Mestringskurs for pasienter og pårørende i Trondheim

En kreftdiagnose påvirker kropp, følelser og tanker. På mestringskurset på Vardesenteret i Trondheim får du veiledning til å rydde i tankene og akseptere følelsene.

Kurset går over fire ukentlige samlinger – hver av tre timers varighet. Samlingene består av undervisning (kognitiv atferdsteori), praktiske øvelser (oppmerksomhetstrening) og erfaringsutveksling. Mellom samlingene er det anbefalt å gjøre enkle hjemmeoppgaver.

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring. Kurset arrangeres av Kreftklinikken.

Kursets innhold

 •  Modeller og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
 •  Bevissthet rundt hva som hemmer og fremmer mestring
 •  Kjennskap til hvordan tanker, følelser og kroppssymptom innvirker på måten man opplever livet
 •  Erfaringsutveksling og refleksjoner i gruppe med andre i sammenlignbar situasjon

Tid og sted

Kurset vil bli arrangert to ganger i løpet av høsten 2023. Hvert kurs består av fire kursdager. Kursene holdes i Kreftforeningens lokaler i Prinsensgate 32 i Trondheim sentrum.

Kurs 1

 • Mandag 25. september kl. 15.30-18.30
 • Mandag 2. oktober kl. 15.30-18.30
 • Mandag 9. oktober kl. 15.30-18.30
 • Mandag 16. oktober kl. 15.30-18.30

Kurs 2

 • Mandag 6. november kl. 12.00-15.00
 • Mandag 13. november kl. kl. 12.00-15.00
 • Mandag kl. 20. november kl. 12.00-15.00
 • Mandag 27. november kl. kl. 12.00-15.00

Kursledere

Kreftsykepleiere/sykepleiere og fysioterapeut ved Kreftklinikken St. Olavs hospital