Mestringskurs for pasienter og pårørende

Kurset går over fire dager, og det er basert på oppmerksomhetstrening og kognitiv teori.

Formålet med kurset er å gi deg:

 • økt egenmestring gjennom praktiske tips og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
 • bevissthet rundt hva som hemmer og fremmer egenmestring gjennom kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser
 • økt kunnskap om hvordan tanker innvirker på måter vi opplever livet.
 • mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter med andre i sammenlignbar situasjon

Kursets oppbygging

Samlingene består av kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne, med enkle hjemmeoppgaver knyttet til hver samling. Kurset går over fire ukentlige samlinger – hver av tre timers varighet. Med kart og terreng som gjennomgående metafor har kurset følgende oppbygging:

 1. Nye kart
 2. Når kartet ikke stemmer med terrenget
 3. Å ta en pust i bakken
 4. Å styrke mestering og ferden videre med nye kart. 

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring.

Tid

Kurset går over fire dager og arrangeres to ganger i semesteret. Neste kurs:

 • 12. april 12.00–15.00
 • 19. april 12.00–15.00
 • 26. april 12.00–15.00
 • 3. mai 12.00–15.00

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital

Påmelding

Meld deg gjerne på i vårt bookingsystem. Du må opprette bruker første gang du logger inn og får en bekreftelse på e-post. 

Har du problemer med å melde deg på i bookingsystemet, kan du ta kontakt med oss:

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30