Pårørendekvelder ved Vardesenteret i Bodø

Et møtested for deg som er pårørende, uansett om du er et familiemedlem, en partner, en god nabo eller en nær venn.

Mange erfarer ulike følelser, tanker og utfordringer når man står nær noen som er syke. Dette er et tilbud til deg som er pårørende over 18 år, uansett om du er et familiemedlem, en partner, en god nabo eller nær venn. Det er uansett hvilken diagnose det gjelder.

På pårørendekveldene fokuserer vi på

• å være pårørende over tid.

• egen helse.

• ulike verktøy for å mestre hverdagen.

Det vil bli tilrettelagt for ulike temaer, brukerhistorier, refleksjoner og faglig påfyll rundt det å være pårørende. Vi skal gjøre det vi kan for at dette blir et trygt og godt sted å være sammen.

Vi serverer kaffe og te😊

Tid

Oppsatte onsdager og torsdager kl. 18.00-20.00.

Datoer våren 2024:

  • Torsdag 7. mars: «Hva finnes egentlig av velferds- og støtteordninger for pårørende?» Sosionom gir en guidet oversikt.
  • Onsdag 17. april: «Søvn» ved spesialsykepleier fra Nordlandssykehuset.
  • Torsdag 30. mai: «Kilder til mening» ved Elin Irgens, sykehusprest.

Sted

Lærings- og mestringssenterets lokaler ved Nordlandssykehuset Bodø. Når du kommer inn sykehusets hovedinngang tar du til høyre.

Kontakt/påmelding

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding. Har du spørsmål kan du kontakte lærings- og mestringssenteret telefon: 75 57 00 14.

Tilbudet er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret på Nordlandssykehuset, NKS Veiledningssenteret for pårørende og Vardesenteret.