Pårørendetreff i Bodø

Et møtested for deg som er pårørende, uansett om du er et familiemedlem, en partner, en god nabo eller en nær venn.

Det å være pårørende kan være en påkjenning, og mange erfarer ulike følelser, tanker og utfordringer. I perioder preget av usikkerhet er engstelse, skyld, sinne og sorg normale reaksjoner, i tillegg til glede og takknemlighet.

På pårørendetreffene møter du andre i lignende situasjon som deg selv over en kopp kaffe, og kan ta del i tematikk som omhandler det å være pårørende. Treffene er tenkt å være et sted hvor du kan dele erfaringer og slå av en uformell prat.

Det vil også bli tilrettelagt for brukerhistorier, felles refleksjon og faglig påfyll om det å være pårørende.

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding. Tilbudet er til deg som er pårørende over 18 år, uansett hvilken diagnose det gjelder.

Vi serverer kaffe og te😊

Tid

Høst 2023:

24. august, 28. september og 23. november, kl. 18.00-20.00.

Sted

Lærings- og mestringssenterets lokaler ved Nordlandssykehuset Bodø.