Psykososialt team ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

Visste du at OUS har et psykososialt team som kan bistå deg ved ulike spørsmål?

I Enhet for psykososial onkologi i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus er det et psykososialt team bestående av psykiater, psykologer, psykiatrisk sykepleier og sosionomer. Pasienter kan henvises til disse tjenestene fra behandlende lege på Oslo universitetssykehus.

Dersom du opplever behov for disse tjenestene må du drøfte dette med din behandlende lege eller sykepleier, og så blir dere sammen enige om du skal henvises dit.

Sted

Oslo Universitetssykehus