Samtale og treningsveiledning med fysioterapeut

Er du usikker på hvordan du kan være fysisk aktiv og om det er noen hensyn du bør ta? Våre fysioterapeuter kan gi deg kyndig veiledning og hjelpe deg med motivasjonen.

Både før, under og etter kreftbehandling er det bra å være i aktivitet. Å være fysisk aktiv innebærer alt fra å gjøre husarbeid og hente posten til å gå fjellturer og drive konkurranseidrett. Fysisk aktivitet kan redusere bivirkninger etter behandling, gi bedre søvn, begrense tap av muskelmasse, gi bedre kondisjon og redusere angst og depresjon.

Pusterommets fysioterapeuter på St. Olavs kan gi veiledning og motivasjon til å komme i gang med fysisk aktivitet.

Våre fysioterapeuter er sertifiserte innen trening og kreft, og hjelper deg gjerne. Etter en kartleggingssamtale med fysioterapeut, kan du få tilgang til en app med et treningsprogram spesielt tilpasset deg, dine mål og og dine behov. Appen har også flere generelle treningsprogram tilpasset kreftpasienter. Bor du langt unna, eller er det vanskelig å komme til oss, kan vi gjerne ta en digital kartleggingssamtale med deg.

Henvisning til Pusterommet

Du må ha henvisning fra lege for å kunne trene på Pusterommet. Fra 1. januar 2022 må du betale egenandel for alle fremmøter. Dette er likt som ved annen behandling i spesialisthelsetjenesten. Egenandelen per 01. januar 2022 er 375 kroner og inngår i grunnlaget for frikort.

Egenandelen gjelder for innkomstsamtale, individuelle treninger med fysioterapeut og gruppetrening. Ved gruppetrening betales egenandel bare ved første oppmøte. Du vil få tilsendt faktura i posten (Digipost hvis du har det), dette medfører ikke ekstra gebyr.

Hvordan får jeg henvisning?

Hvis du går til behandling ved St. Olavs hospital, er det din behandlende lege som henviser deg. Hvis du ikke behandles ved sykehuset, kan fastlegen din sende henvisning.

Hvordan sendes henvisninger?

Henvisninger internt på St. Olavs hospital sendes til innboks «Henvisninger Pusterommet» i Doculive. Merk at henvisningen skal sendes til Kreftklinikken, ikke til Klinikk for kliniske servicefunksjoner. Fastleger og andre eksterne sender henvisningen til «Onkologi St. Olav».

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om henvisning eller bestilling av samtale med fysioterapeut:
E-post: pusterommet@stolav.no
Telefon: 99 35 93 77