Samtalegruppe for etterlatte

Samtalegruppe for etterlatte som har mistet noen som sto dem nær. Gruppen holdes ettermiddager, og går over sju samlinger.

En samtalegruppe er en fin arena til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med sorg.

Oppstart høstens kurs: 15. oktober. Samlingene foregår på tirsdager, kl. 18:00-19:30 på følgende dager:

  • 15. oktober
  • 22. oktober
  • 29. oktober
  • 5. november
  • 12. november
  • 19. november
  • 3. desember
Samtalegruppa er gratis, men du må melde deg på.

15. okt. 18.00–19.30

Vardesenteret, Mauritz Hansens gate 1F, 7030 Trondheim (google.com)

Gratis

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30