Samtalegruppe for etterlatte

Samtalegruppe for etterlatte som har mistet noen som sto dem nær. Gruppen holdes ettermiddager, og går over åtte samlinger.

En samtalegruppe er en fin arena til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med sorg.

Oppfølgingsmøte fra kurset høst 2023: 16.januar. 

Oppstart vårens kurs: 27.februar. Samlingene foregår på tirsdager, kl. 18:00-19:30 på følgende dager:

  • 27. februar
  • 5. mars
  • 12. mars
  • 19. mars
  • 2. april
  • 9. april
  • 16. april
  • 23. april
Samtalegruppa er gratis, men du må melde deg på.

27. feb. 18.00–19.30

Vardesenteret, Mauritz Hansens gate 1F, 7030 Trondheim (google.com)

Gratis

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30