Temakveld for pasienter med gynekologisk kreft

Gynekologisk avdeling ønsker velkommen til foredrag i store auditorium på Kvinne-barn-senteret, St. Olavs hospital.

Temaene som vil bli tatt opp er blant annet:

  • Hva er kreft?
  • Hvilke typer underlivskreft finnes?
  • Hvilke behandlingsmuligheter har vi?
  • Hvordan er det å leve med kreft?
  • Seneffekter etter behandling for gynekologisk kreft.
  • Hvilke tilbud har Kreftforeningen?
  • Hva kan Gynkreftforeningen bidra med?
Det er gratis å delta, men vi ønsker at du melder deg på: 72 57 49 44

13. mai 18.00–21.00

Store auditorium, Kvinne-barn-senteret, Olav Kyrresgate (google.com)

Gratis, med påmelding

Påmelding

Arrangør: Gynekologisk avdeling, St. Olavs hospital.
Du kan melde deg på ved å ringe 72 57 49 44 eller send en epost til Heidi.korstad@stolav.no