Tilbud til pårørende

Å være pårørende til en person som har kreft kan være en stor påkjenning. På Vardesenteret ved Ullevål kan du nå delta i en pårørendegruppe.

I gruppen du møte andre som er i en lignende situasjon som deg selv, og ha mulighet for å dele erfaringer og tanker med andre. Pårørende er ofte ikke så opptatt av egne behov i  situasjonen. Det er ikke noen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv.

Pårørende kan erfare mange ulike følelser, tanker og utfordringer. Perioder preget av usikkerhet, engstelse, skyld, sinne og sorg er normale reaksjoner, i tillegg til glede og takknemlighet.

Gjennom å dele erfaringer kan gruppedeltakerne gi hverandre verdifull støtte.

Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp.

Oppstart for pårørendegruppe vil være avhengig av antall deltakere, og grupper med færre en fem påmeldte vil ikke startes opp. De som er interessert i et slikt tilbud, kan oppgi navn og kontaktinfo på Vardesenteret eller ring Vardesenteret.

Alle som henvender seg vil bli kontaktet av gruppelederne i forkant av oppstart.
Gruppen møtes flere ganger med mellomrom mellom hver gang.

Gruppetilbudet er gratis og ledes av psykologspesialist Yngvil Hougen.
Maks ti personer per gruppe.

Tid

  • 4. september
  • 18. september
  • 9. oktober
  • 23. oktober
  • 13. november

Klokken 13.00-14.30.
Påmelding til Vardesenteret på telefon 97 40 04 40
Oppmøte på Vardesenteret Ullevål.

Velkommen!

Sted

Vardesenteret på Ullevål Sykehus
Kirkeveien 166, Oslo
Se kart (Google Maps) 

Vardesenteret ligger i bygg 11 på Kreftsenteret. Ta heisen eller trappen til 4. etasje, gå til høyre og følg skiltingen til Pusterommet/Vardesenteret.