Vardetreff

Vardetreff er et tilbud for deg som lever med alvorlig og uhelbredelig sykdom, i voksen alder (ca 30-65 år), uavhengig av diagnose. Målet med tilbudet er at gode samtaler, fysisk aktivitet og fellesskap med andre i liknende situasjon skal bidra til mestring og gode samtaler.

Tilbudet skal være på Vardesenteret på mandager fra kl. 10 – 14.
Oppstart for ny gruppe er mandag 2. september 2024.

Aktuelt program for dagen kan være følgende:

  • Velkomst og kaffe
  • Fellestrening/avspenning med fysioterapeut
  • Felles måltid
  • Gruppesamtale med tilpassede temaer. Arena for å dele erfaringer.
  • Faglige innslag fra fagpersoner

Praktisk informasjon:

Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune er ansvarlig for tilbudet i samarbeid med Kreftforeningen og Vardesenteret. Vardetreff ledes av en spesialsykepleier og en fysioterapeut. Frivillige fra Kreftforeningen er vertskap i nye og fine lokaler på Vardesenteret. Vardetreff er et lavterskeltilbud og krever ingen henvisning.

Påmelding

Vardetreff er et gratis lavterskeltilbud. Du trenger ikke henvisning fra helsepersonell. 

Ønsker du å melde deg på Vardetreff, eller du trenger mer informasjon, ringer du 40 91 16 41 eller sender en e-post til vardetreff@bergen.kommune.no.

Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.
Når du har meldt interesse, vil leder for Vardetreffet ta kontakt med deg for mer informasjon om deg og din situasjon.  
Ved tilbud om deltakelse varer det i et semester av gangen (vår/høst).

Velkommen til oss!