Nytt Vardesenter åpnet i Bergen: «Vardesenteret er et viktig sted»

Tirsdag 18. oktober ble det nye Vardesenteret på Haukeland åpnet, med snorklipping av statsminister Jonas Gahr Støre. I det nye flotte huset i Ibsens gate 118, vil alle senterets aktiviteter bli samlet under ett tak.

Statsministeren fikk hjelp av likeperson Arvid Haukås og frivillig Sigrid Himle Iversen under snorklippingen.

– Å få klippe snoren for et nytt Vardesenter forteller noe om ambisjonene vi skal ha for å ta vare på folk, se fremover og være i forkant, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han åpnet det nye Vardesenteret.

Statsministeren sa videre at alle mennesker som blir berørt av kreft i løpet av livet, kjenner ringvirkningene av det – for familiemedlemmer, for kollegaer, for lokalsamfunn.

– For den som er syk, er det en voldsom oppgave å skulle håndtere sykdom, behandling og samtidig alt det som er rundt. Og særlig når en tøff behandling er over og en skal videre – det å ikke være alene da, er utrolig viktig.  Og i alt dette er Vardesenteret et så viktig sted – jeg hilser det varmt velkommen, sa Støre og gratulerte så mye med dagen til alle gjestene.

– Dette fine huset med den nydelige hagen skal bli en oase å komme til. Vi vil her få plass til mange flere mennesker – som vil bety enormt mye for alle kreftrammede på Vestlandet fremover. Vi er så stolte, og vi i Kreftforeningen retter en stor takk til distriktskontoret vårt i Bergen og alle andre som også har stått på og bidratt på en eller annen måte slik at vi kan stå her i dag, sa ass generalsekretær Ole Alexander Opdalshei begeistret.

Dette er Vardesenteret

 • Kreftforeningen har til sammen sju Vardesenter i samarbeid med de største sykehusene i landet. 
 • Vardesenteret er en møteplass for kreftpasienter, pårørende og etterlatte hvor de kan møte fagpersoner, likepersoner og frivillig vertskap.
 • I Bergen åpnet Vardesenteret i midlertidige lokaler i Parkbygget på Haukeland i 2014. Med stadig flere besøkende har lokalene etter hvert blitt for små,
 • Helse Bergen og Kreftforeningen ble derfor i 2018 enige om å etablere et nytt Vardesenter i Ibsens gate 118, rett nedenfor Pasienthotellet på Haukeland. 18. oktober 2022 var det offisiell åpning.
 • Se Vardesenteret sin nettside for mer informasjon


Vardesentrene driftes av noen få ansatte og av mange frivillige, derav mange som vet hva det vil si å bli rammet av kreft
.

– Våre frivillige på alle de syv vardesentrene i landet gjør en imponerende innsats – ved å gi av sin tid og dele sine erfaringer. Disse ildsjelene utgjør selve limet på Vardesenteret, og bidrar i dugnadsarbeidet som vertskap, som samtalepartnere, som jurister og som ansvarlige for ulike tilbud, sa Opdalshei videre.

Det nye Vardesenteret i Bergen vil gi bedre tilbud

Vardesenteret er en møteplass for kreftpasienter, pårørende og etterlatte hvor de kan møte fagpersoner, likepersoner og frivillig vertskap. Ved å flytte til den gamle, ærverdige Bergensvillaen i Ibsens gate vil Vardesenteret kunne gi et enda bedre tilbud enn før.

– Av og til er den beste hjelp et menneske kan få, at et annet menneske med lignende livserfaring hjelper og støtter på veien, sier familieterapeut Mirjam Østevold som viser Statsministeren det fine familierommet.

Villaen har et romslig kjøkken og mange rom i ulike størrelser, der en kan arrangere kurs, temakvelder og møter. Villaen gir også flere og bedre muligheter for én til én-samtalar for både kreftkoordinator, familieterapeut, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog. Her er også egne rom for å trekke seg tilbake om en ønsker det.

Det tar tre minutter å gå fra Parkbygget til villaen i Ibsens gate 118. Utenfor er det bygget en varde, der alle bidragsytere til nytt Vardesenter blir takket.

– Gjennom det unike samarbeidet vi har med Kreftforeningen, kan Vardesenteret bidra til å gi en mer helhetlig ivaretakelse av dem som er rammet av kreft, som et supplement til sykehusets behandling, sa administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

Hansen understreker samtidig at de nye, flotte lokalene også vil komme andre pasientgrupper ved sykehuset til gode.

– Her er det plass til kreftpasienten, og det er også plass for dem som ikke har en kreftdiagnose, sier han.

– Vi er ikke eksklusive på diagnose, vi er eksklusive på de som har et behov. Vi er glade for at kreftpasienter er hovedmålgruppen, men er det arrangementer her i Vardesenteret så er de åpne for alle som kommer hit og vil delta.

Gjennom det unike samarbeidet vi har med Kreftforeningen, kan Vardesenteret bidra til å gi en mer helhetlig ivaretakelse av dem som er rammet av kreft.

Direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen

Sykehusdirektøren benyttet også anledningen til å takke alle som har bidratt til realiseringen av huset, både samarbeidspartnere, bidragsgivere og andre gode støttespillere.
Varden utenfor skal markere disse ved at det er mange som har vært med for å bidra – samtidig som at varden er en veiviser for pasienter og pårørende.

Her finnes våre vardesenter

 • Bergen (Haukeland Universitetssykehus)
 • Bodø (Nordlandssykehuset)
 • Oslo (Radiumhospitalet og Ullevål sykehus)
 • Stavanger (Stavanger Universitetssykehus)
 • Trondheim (St. Olavs hospital)
 • Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)
 • Ålesund (Helse Møre og Romsdal HF, åpner i 2023)

Tilbud og aktiviteter

Her får du et raskt overblikk over hva Vardesenteret kan tilby. Detaljert program for hvert enkelt Vardesenter legges ut så snart det er klart, over sommeren.

Var dette nyttig?