Se våre temamøter om kreft

Vardesenteret St. Olavs hospital har månedlige digitale temamøter. Her kan du se dem når og hvor du ønsker.

På våre temamøter – webinar – ønsker vi løfte ulike tema som mange av våre besøkende lurer på. Noen tema er kanskje vanskelige å snakke med andre om, og kan være fint å se på hjemme. Vi prøver også å presenterer nye forskningsprosjekt fra St. Olavs og NTNU.

Er det noen temaer du vil vite mer om? Så send oss gjerne en epost til vardesenteret@stolav.no, eller se om du finner mer informasjon på kreftforeningen.no

Vardesenteret i Trondheim, 21. oktober 2022

God søvn ved kreftsykdom

Mange kreftrammede plages av søvnløshet. Dårligere søvnkvalitet og søvnforstyrrelser kan skape bekymring, og føre til at pasientene føler seg slitne og fungerer dårligere i dagliglivet.

Søvn er viktig for å kunne være fysisk aktiv og for å fungere godt i hverdagen. En smartklokke kan neppe løse søvnproblemene våre, men det kan kanskje forskning? Førsteamanuensis Gunnhild Jakobsen har forsket på søvn hos kreftpasienter, og hun har mange gode tips til hvordan du sove søtt helt uten duppedingser.

Vardesenteret i Trondheim, 30. september 2022

Siste nytt fra stråleterapi

Hva er egentlig stråleterapi, og hvorfor bruker vi det? På temamøtet gir medisinsk fysiker Sigrun Saur Almberg og stråleterapeut Kjersti Sund Solli ved Kreftklinikken en innføring i hvordan stråleterapi foregår, fra planlegging og frem til pasienten får behandling.

Dette er et fagfelt i rask utvikling. På møtet får vi høre mer om hvordan nye metoder tas i bruk for å gi mer treffsikker behandling med færre bivirkninger, og om hvordan kunstig intelligens brukes til å utvikle og kvalitetssikre stråleterapi. 

Vardesenteret i Trondheim, 16. september 2022

Bedre overlevelse ved lungekreft?

Det har vært en gledelig utvikling i behandlingstilbudet for lungekreftpasienter. Flere pasienter får mer effektiv behandling enn for få år siden, og vi ser at mange nå lever mye lenger og bedre enn tidligere.

Vi møter Bjørn Henning Grønberg, overlege og professor ved NTNU og Kreftklinikken.

Vardesenteret i Trondheim, 26. august 2022

Hva kan jeg gjøre på Montebellosenteret?

Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring. Alle som har eller har hatt en kreftdiagnose kan søke om kursopphold på Montebellosenteret. Enten alene eller sammen med en nær pårørende. 

I dette temamøte forteller Maria Munsters, markedssjef for Montebellosenteret, om senterets ulike kurstilbudet. Marita Iren Eidhammer deler sine erfaringer som kursdeltaker.

Vardesenteret i Trondheim, 1. april 2022

Fatigue etter kreft

Å være så sliten som du aldri har følt deg noen gang. Slik beskrives fatigue, en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad.

I dette temamøtet møter du spesialfysioterapeut Siri A. Svestad fra St. Olavs hospital. Hun snakker om det vi så langt vet hjelper: Energiøkonomisering, fysisk aktivitet og kognitiv terapi.

Vardesenteret i Trondheim, 17. februar 2022

Senskader etter kreft

Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle. Mange opplever senskader. Senskader er en fellesbetegnelse på ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager som varer eller opptrer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling. 

Innleder er Unn Merete Fagerli, overlege på Kreftklinikken og førsteamanuensis ved St. Olavs hospital/NTNU. 

Vardesenteret i Trondheim, 4. februar 2022

Det finnes noen som har tid til å lytte

Mange kreftrammede synes det er godt å få hjelp av frivillige og likepersoner. Fordi de er dedikerte og har tatt et aktivt valg om å hjelpe. Frivillige oppgir ofte to grunner til at de blir frivillige. De ønsker å gi noe tilbake, etter all den hjelpen de selv har fått. Eller de ønsker å bruke sin egen erfaring til å hjelpe andre.

En likeperson er en som selv har erfaringer som kreftsyk eller pårørende. Likepersoner har gjennomgått kurs og har taushetsplikt før de møter andre kreftrammede. På dette temamøtet møter du en likeperson og en frivillig som forteller om sitt engasjement på Vardesenteret. Du får også informasjon om muligheten for å snakke med Vardesenterets likepersoner digitalt, uavhengig av hvor du bor i Midt-Norge. Dersom du vil booke en digital time kan du gjøre det her i vårt digitale booking system.

Vardesenteret i Trondheim, 6. desember 2021

Hjernekreft – sykdom, behandling og forskning

Ole Solheim er overlege og professor i nevrokirurgi ved St. Olavs hospital/NTNU. Solheim er med i Kreftforeningens ekspertgruppe for hjernekreftforskning. Gruppen arbeider for bedre nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen hjerneforskning, for at kreftpasienter skal få bedre tilgang til ny og eksperimentell behandling. I foredraget får du høre om hjernesvulster, diagnostikk, behandlingsmetoder og forskning. 

Vardesenteret i Oslo, 29. april 2021

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft:

Var dette nyttig?