Se opptak av våre digitale temamøter om kreft

Vardesenteret St. Olavs hospital har månedlige digitale temamøter. Her kan du se dem når og hvor du ønsker.

På våre temamøter – webinar – ønsker vi løfte ulike tema som mange av våre besøkende lurer på. Noen tema er kanskje vanskelige å snakke med andre om, og kan være fint å se på hjemme. Vi prøver også å presenterer nye forskningsprosjekt fra St. Olavs og NTNU.

Er det noen temaer du vil vite mer om? Så send oss gjerne en epost til vardesenteret@stolav.no, eller se om du finner mer informasjon på Kreftforeningen.

Vardesenteret i Trondheim, 11. november 2022

Sykehussosionomenes rolle og muligheter til å hjelpe

Temamøtet tar for seg sosionomtjenesten på sykehus og hva en sosionom kan være behjelpelig med opp mot kreftpasienter og deres pårørende.

Mange er kjent med eksisterende tilbud ved helserelaterte problemstillinger, men vet ikke at sosionomen kan kontaktes ved psykososiale og økonomiske utfordringer, boligrelaterte problemer, gjeld, ivaretakelse av barn, pårørende og etterlatte.

Sosionomen hjelper også pasienter og pårørende med å orientere seg i velferdssystemet, skrive søknader, kontaktformidling, informasjon og rådgivning

Vardesenteret i Trondheim, 21. oktober 2022

God søvn ved kreftsykdom

Mange kreftrammede plages av søvnløshet. Dårligere søvnkvalitet og søvnforstyrrelser kan skape bekymring, og føre til at pasientene føler seg slitne og fungerer dårligere i dagliglivet.

Søvn er viktig for å kunne være fysisk aktiv og for å fungere godt i hverdagen. En smartklokke kan neppe løse søvnproblemene våre, men det kan kanskje forskning? Førsteamanuensis Gunnhild Jakobsen har forsket på søvn hos kreftpasienter, og hun har mange gode tips til hvordan du sove søtt helt uten duppedingser.

Vardesenteret i Trondheim, 30. september 2022

Siste nytt fra stråleterapi

Hva er egentlig stråleterapi, og hvorfor bruker vi det? På temamøtet gir medisinsk fysiker Sigrun Saur Almberg og stråleterapeut Kjersti Sund Solli ved Kreftklinikken en innføring i hvordan stråleterapi foregår, fra planlegging og frem til pasienten får behandling.

Dette er et fagfelt i rask utvikling. På møtet får vi høre mer om hvordan nye metoder tas i bruk for å gi mer treffsikker behandling med færre bivirkninger, og om hvordan kunstig intelligens brukes til å utvikle og kvalitetssikre stråleterapi. 

Vardesenteret i Trondheim, 16. september 2022

Bedre overlevelse ved lungekreft?

Det har vært en gledelig utvikling i behandlingstilbudet for lungekreftpasienter. Flere pasienter får mer effektiv behandling enn for få år siden, og vi ser at mange nå lever mye lenger og bedre enn tidligere.

Vi møter Bjørn Henning Grønberg, overlege og professor ved NTNU og Kreftklinikken.

Vardesenteret i Trondheim, 26. august 2022

Hva kan jeg gjøre på Montebellosenteret?

Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring. Alle som har eller har hatt en kreftdiagnose kan søke om kursopphold på Montebellosenteret. Enten alene eller sammen med en nær pårørende. 

I dette temamøte forteller Maria Munsters, markedssjef for Montebellosenteret, om senterets ulike kurstilbudet. Marita Iren Eidhammer deler sine erfaringer som kursdeltaker.

Vardesenteret i Trondheim, 1. april 2022

Fatigue etter kreft

Å være så sliten som du aldri har følt deg noen gang. Slik beskrives fatigue, en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad.

I dette temamøtet møter du spesialfysioterapeut Siri A. Svestad fra St. Olavs hospital. Hun snakker om det vi så langt vet hjelper: Energiøkonomisering, fysisk aktivitet og kognitiv terapi.

Vardesenteret i Trondheim, 17. februar 2022

Senskader etter kreft

Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle. Mange opplever senskader. Senskader er en fellesbetegnelse på ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager som varer eller opptrer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling. 

Innleder er Unn Merete Fagerli, overlege på Kreftklinikken og førsteamanuensis ved St. Olavs hospital/NTNU. 

Vardesenteret i Oslo, 29. april 2021

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft:

Var dette nyttig?