Se opptak av våre digitale temamøter om kreft

Vardesenteret St. Olavs hospital har månedlige digitale temamøter. Her kan du se dem når og hvor du ønsker.

På våre temamøter – webinar – ønsker vi løfte ulike tema som mange av våre besøkende lurer på. Noen tema er kanskje vanskelige å snakke med andre om, og kan være fint å se på hjemme. Vi prøver også å presenterer nye forskningsprosjekt fra St. Olavs og NTNU.

Er det noen temaer du vil vite mer om? Så send oss gjerne en epost til vardesenteret@stolav.no, eller se om du finner mer informasjon på Kreftforeningen.

Vardesenteret i Trondheim, 19. april 2024

Hverdagen med fatigue

Hvordan leve med fatigue? I 2015 ble Marianne Steen behandlet for kreft. Etter kreftbehandlingen har hun engasjert seg som brukerrepresentant på mestringskurs for personer som har gjennomgått kreftbehandling og har fatigue. I denne samtalen deler Marianne hvordan hun mestrer hverdagen med utmattelse.

Vardesenteret i Trondheim, 15. mars 2024

Montebellosenterets tilbud

Er Montebellosenteret noe for meg? I dette temamøtet får du informasjon om Montebellosenterets kurstilbud for kreftrammede og pårørende. Du får et godt innblikk i hvordan et kursoppholdet fungerer og hvilke temaer som blir belyst. Søknadsprosessen forklares og du blir kjent med Montebellosenterets mangfold av fasiliteter. Maria Munsters ved Montebellosenteret er innleder. 

Vardesenteret i Trondheim, 12. mars 2024

Sukker og kreft, hva er greia?

Det er mange myter om sukker og kreft. Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av riktig informasjon og av myter. I dette temamøter lærer klinisk ernæringsfysiolog Frida Sandnes for å lære mer som sukker og kreft.

Vardesenteret i Trondheim, 20. oktober 2023

Kreft, seksualitet og samliv

Spørsmål rundt kreft og seksualitet vil før eller siden melde seg hos de fleste som får diagnosen, nesten uansett alder, livsfase, seksuell legning og om en har en partner eller ikke.

Seksualiteten påvirkes av våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker. Det er noe av det mest private vi har, og mange synes det er vanskelig å snakke om.

Hva vil skje med seksuallivet mitt nå som jeg har fått kreft? Hvordan innvirker cellegift og strålebehandling på lyst og evne? Vil kirurgiske inngrep ødelegge mine muligheter for et seksualliv? Hvordan kommer min partner til å reagere, kan jeg fortsatt være attraktiv?

Innleder på møtet er sexolog Vigdis Moen. Målgruppe for temamøtet er kreftpasienter og pårørende.

Vardesenteret i Trondheim, 5. mai 2023

Bivirkninger og seneffekter etter prostatakreft

Flere opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne, energinivå og seksualfunksjon kan bli redusert, og noen får senskader. De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager.

Flere opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne, energinivå og seksualfunksjon kan bli redusert, og noen får senskader. De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager.

Både kirurgi, strålebehandling og hormonell behandling gir bivirkninger i forskjellig grad.

Overlege Bjørg Y. Aksnessæther fra Kreftavdelingen ved Ålesund sjukehus presenterer sin forskning på og det vi vet om bivirkninger og seneffekter etter moderne behandling av prostatakreft.

Vardesenteret i Trondheim, 1. april 2022

Fatigue etter kreft

Å være så sliten som du aldri har følt deg noen gang. Slik beskrives fatigue, en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad.

I dette temamøtet møter du spesialfysioterapeut Siri A. Svestad fra St. Olavs hospital. Hun snakker om det vi så langt vet hjelper: Energiøkonomisering, fysisk aktivitet og kognitiv terapi.

Vardesenteret i Oslo, 29. april 2021

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft:

Var dette nyttig?