Senskader etter kreftbehandling blant voksne

Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle.

Senskader etter kreft eller kreftbehandling er ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Senskader defineres som

  • bivirkninger eller komplikasjoner som varer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling
  • bivirkninger og helseplager som sannsynligvis skyldes kreftsykdommen eller behandlingen, og som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling

Noen kan oppleve at senskader oppstår 20–30 år etter avsluttet behandling. Har du hatt kreft som barn, kan senskadene oppstå så sent som 30–40 år etter avsluttet behandling. Det er behandlende leges ansvar å informere den enkelte om hva som kan komme av senskader – hva som er spesielt med tanke på din diagnose og din behandlingsform.

De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at senskadene tar stor plass i livet. Det kan være en utfordring for både den som har hatt kreft og de pårørende.

Les også: Senskader etter kreftbehandling blant barn og unge

Psykiske reaksjoner

Mennesker med kreft reagerer ulikt gjennom hele kreftforløpet, også etter avsluttet behandling.

Seksualitet etter kreft

Kreft, behandling og senskader kan påvirke seksualiteten. Hvordan gjenoppta seksuallivet etter kreft?

Hvor kan du få hjelp?

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Råd og rettigheter

Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Hvilke rettigheter har du? Hvilke støtteordninger finnes? Hvordan snakker du med barn om kreft? Få råd om dette og mer.

Var dette nyttig?