Senskader etter kreftbehandling blant voksne

Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle.

Forekomst og risiko for senskader avhenger av mange faktorer. Det kan variere mellom de ulike formene for kreft, hvilken behandling og hvor omfattende behandling man har mottatt. Alder, kjønn og tiden som har gått siden behandlingen, er andre faktorer som kan spille inn.

Senskader etter kreft eller kreftbehandling er ulike helseproblemer, både fysiske og psykiske. Senskader defineres som

  • bivirkninger eller komplikasjoner som varer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling
  • bivirkninger og helseplager som sannsynligvis skyldes kreftsykdommen eller behandlingen, og som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling

Noen kan oppleve at senskader oppstår 20–30 år etter avsluttet behandling. Har du hatt kreft som barn, kan senskadene oppstå så sent som 30–40 år etter avsluttet behandling. Det er behandlende leges ansvar å informere den enkelte om hva som kan komme av senskader – hva som er spesielt med tanke på din diagnose og din behandlingsform.

De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at senskadene tar stor plass i livet. Det kan være en utfordring for både den som har hatt kreft og de pårørende.

🎙️ 2. EPISODE AV K-ORDET

Influenser Marna Haugen

Hun har hatt to ulike kreftformer: Morkakekreft og livmorhalskreft. Hvordan tar du livet tilbake etter to tøffe runder med sykdom? Hvordan takler hun senskader? Og hva mener hun med at kreften har forandret henne?

Psykiske reaksjoner

Mennesker med kreft reagerer ulikt gjennom hele kreftforløpet, også etter avsluttet behandling.

Seksualitet etter kreft

Kreft, behandling og senskader kan påvirke seksualiteten. Hvordan gjenoppta seksuallivet etter kreft?

Hvor kan du få hjelp?

Oslo universitetssykehus (OUS)

På OUS (Radiumhospitalet) er det en poliklinikk for seneffekter

Det finnes også et kompetansenettverk innen seneffekter (tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling), som blant annet forsker på seneffekter.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN i Tromsø)

I tillegg har UNN åpnet en senskadepoliklinikk. Kreft – senskadepoliklinikk UNN Tromsø (unn.no). Les mer om tilbudet: Endelig åpner en senskadepoliklinikk i Tromsø.

Sykehuset i Østfold Kalnes

Det kreves henvisning fra fastlege og det må ha gått minst ett år etter at behandling er avsluttet.

St. Olavs hospital

Seneffektpoliklinikk åpnet i 2022 (stolav.no). Det kreves henvisning fra fastlege. Les mer om tilbudet: Dette har vi ventet lenge på.

Ålesund sjukehus

Seneffektpoliklinikken (helse-mr.no) åpnet desember 2022. Det kreves henvisning fra fastlege. Les mer om tilbudet her, og mal for henvisning på sykehusets nettsider (helse-mr.no).

Lærings- og mestringssentre

Lærings- og mestringssentre (mestring.no) flere steder i landet har kurs og tilbud som kan være til hjelp.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i kommunen kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen der du bor.

Vardesentere

Kreftforeningen har sju Vardesenter i samarbeid med de største sykehusene i landet. Vardesenteret er en gratis møteplass for alle som er rammet av kreft. Hit kan du komme som kreftrammet, pårørende eller etterlatt. Du kan stikke innom når det passer deg, eller delta på våre fysiske eller digitale kurs, arrangementer og aktiviteter. Vi har Vardesenter i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Ålesund.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har laget en rapport med faglige råd og anbefalinger knyttet til senskader (helsedirektoratet.no, pdf). Rapporten beskriver ulike senskader og tiltak som kan være med på å bedre situasjonen for alle dem som lever med følger av behandlingen de har fått.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Råd og rettigheter

Til deg som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Hvilke rettigheter har du? Hvilke støtteordninger finnes? Hvordan snakker du med barn om kreft? Få råd om dette og mer.

Var dette nyttig?