Se opptak av temamøter

Flere temamøter ved Vardesenteret St. Olavs hospital sendes digitalt, som webinarer. Her kan du se opptak av noen av dem.

Vardesenteret i Trondheim, 05.11.2021

God søvn ved kreftsykdom

Mange kreftrammede plages av søvnløshet. Dårligere søvnkvalitet og søvnforstyrrelser kan skape bekymring, og føre til at pasientene føler seg slitne og fungerer dårligere i dagliglivet. Søvn er viktig for å kunne være fysisk aktiv og for å fungere godt i hverdagen. Gunnhild Jakobsen har forsket på søvn hos kreftpasienter, og deler sin kunnskap og gode tips.

Vardesenteret i Trondheim, 22.10.2021

Fatigue etter kreft

Fatigue er en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad. Dette er en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling, og tilstanden kan oppleves frustrerende for den det gjelder.

I dette temamøtet ser vi på det vi vet så langt om hva som hjelper: energiøkonomisering, fysisk aktivitet og kognitiv terapi. Foredragsholder er spesialfysioterapeut Siri A. Svestad, St. Olavs hospital Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Vardesenteret i Trondheim, 17.09.2021

Montebellosenterets kurstilbud

Alle som har eller har hatt en kreftdiagnose kan søke om kursopphold på Montebellosenteret. Enten alene eller sammen med en nær pårørende. Bli med på møtet og lær mer om tilbudet. Du møter Maria Munsters, markedssjef for Montebellosenteret. Hun gir informasjon om senterets kurstilbud. Marita Iren Eidhammer forteller om sine erfaringer med kursopphold på Montebellosenteret.

Vardesenteret i Trondheim, 19.08.2021

Spesialisthelsetjenestens ekspertpanel

Ekspertpanelet ble opprettet for å gi pasienter med begrenset levetid en ny vurdering. Panelet gir råd om videre behandling og vurderer aktuelle kliniske studier i inn- og utland. Panelet består av legespesialister fra hele landet.

Professor Bjørn Henning Grønberg ved St. Olavs hospital / NTNU er medlem av panelet, og i dette temamøtet forteller han hvordan panelet arbeider, samt hvilke og hvordan pasienter henvises til panelet.

Vardesenteret i Trondheim, 31.05.2021

Kreft, seksualitet og samliv

Kreft og kreftbehandling kan være forbundet med en del utfordringer i seksuallivet, noe det kan være vanskelig å snakke om. I dette temamøtet forteller sexolog Vigdis Moen om kreft, seksualitet, samliv, livskvalitet og hjelpemidler.

Vardesenteret i Oslo, 29. april 2021

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft:

Vardesenteret i Trondheim, 23. april 2021

Hvorfor 5 om dagen?

Hvor mye frukt og grønt bør en egentlig spise daglig? Har det effekt på helsa vår og risiko for sykdommer? Vi ønsker å inspirere til å spise mer frukt, grønnsaker og bær. Digitalt miniforedrag med klinisk ernæringsfysiolog Ida Strindmo:

Var dette nyttig?