Se våre temamøter om kreft

Vardesenteret St. Olavs hospital har månedlige digitale temamøter. Her kan du se dem når og hvor du ønsker.

På våre temamøter – webinar – ønsker vi løfte ulike tema som mange av våre besøkende lurer på. Noen tema er kanskje vanskelige å snakke med andre om, og kan være fint å se på hjemme. Vi prøver også å presenterer nye forskningsprosjekt fra St. Olavs og NTNU.

Er det noen temaer du vil vite mer om? Så send oss gjerne en epost til vardesenteret@stolav.no, eller se om du finner mer informasjon på kreftforeningen.no

Vardesenteret i Trondheim, 17. september 2021

Hva kan jeg gjøre på Montebellosenteret?

Alle som har eller har hatt en kreftdiagnose kan søke om kursopphold på Montebellosenteret. Enten alene eller sammen med en nær pårørende. Bli med på møtet og lær mer om tilbudet.

Du møter Maria Munsters, markedssjef for Montebellosenteret. Hun gir informasjon om senterets kurstilbud. Marita Iren Eidhammer forteller om sine erfaringer med kursopphold på Montebellosenteret. 

Vardesenteret i Trondheim, 1. april 2022

Fatigue etter kreft

Å være så sliten som du aldri har følt deg noen gang. Slik beskrives fatigue, en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling. Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad.
I dette temamøtet møter du spesialfysioterapeut Siri A. Svestad fra St. Olavs hospital. Hun snakker om det vi så langt vet hjelper: Energiøkonomisering, fysisk aktivitet og kognitiv terapi.

Vardesenteret i Trondheim, 17. februar 2022

Senskader etter kreft

Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle. Mange opplever senskader. Senskader er en fellesbetegnelse på ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager som varer eller opptrer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling. 

Innleder er Unn Merete Fagerli, overlege på Kreftklinikken og førsteamanuensis ved St. Olavs hospital/NTNU. 

Vardesenteret i Trondheim, 4. februar 2022

Det finnes noen som har tid til å lytte

Mange kreftrammede synes det er godt å få hjelp av frivillige og likepersoner. Fordi de er dedikerte og har tatt et aktivt valg om å hjelpe. Frivillige oppgir ofte to grunner til at de blir frivillige. De ønsker å gi noe tilbake, etter all den hjelpen de selv har fått. Eller de ønsker å bruke sin egen erfaring til å hjelpe andre.

En likeperson er en som selv har erfaringer som kreftsyk eller pårørende. Likepersoner har gjennomgått kurs og har taushetsplikt før de møter andre kreftrammede. På dette temamøtet møter du en likeperson og en frivillig som forteller om sitt engasjement på Vardesenteret. Du får også informasjon om muligheten for å snakke med Vardesenterets likepersoner digitalt, uavhengig av hvor du bor i Midt-Norge. Dersom du vil booke en digital time kan du gjøre det her i vårt digitale booking system.

Vardesenteret i Trondheim, 6. desember 2021

Hjernekreft – sykdom, behandling og forskning

Ole Solheim er overlege og professor i nevrokirurgi ved St. Olavs hospital/NTNU. Solheim er med i Kreftforeningens ekspertgruppe for hjernekreftforskning. Gruppen arbeider for bedre nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen hjerneforskning, for at kreftpasienter skal få bedre tilgang til ny og eksperimentell behandling. I foredraget får du høre om hjernesvulster, diagnostikk, behandlingsmetoder og forskning. 

Vardesenteret i Oslo, 29. april 2021

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft:

Vardesenteret i Trondheim, 23. april 2021

Hvorfor 5 om dagen?

Hvor mye frukt og grønt bør en egentlig spise daglig? Har det effekt på helsa vår og risiko for sykdommer? Vi ønsker å inspirere til å spise mer frukt, grønnsaker og bær. Digitalt miniforedrag med klinisk ernæringsfysiolog Ida Strindmo:

https://youtu.be/vq0e8Ano9rw

Var dette nyttig?