Kreftforeningens rettshjelp i Tromsø

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist i Kreftforeningen sine lokaler i Tromsø og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Rettshjelp ved Vardesenteret i Tromsø

Kreftforeningens tilbyr rettshjelp ved Vardesenteret i Tromsø på følgende ettermiddager:

  • Onsdag 18. mai 17-19
  • Onsdag 1. juni 17-19
  • Onsdag 15. juni 17-19

Her kan man møte opp for drop in eller booke tid på Vardesenteret eller per telefon 46 54 11 97.

Rettshjelp i Kreftforeningens lokaler

Vi tilbyr også gratis rettshjelp i Kreftforeningens lokaler i Grønnegata 86/88:

  • Hver onsdag mellom klokka 10-12

Her kan man møte opp for drop in eller booke tid per telefon 90 03 54 29.

Sted

Kreftforeningen sine lokaler i Grønnegata 86-88 i Tromsø sentrum.