Snakk med en kreftkoordinator

Kreftkoordinatorene i Trondheim, Malvik og Orkdalsregionen kommer til Vardesenteret i Trondheim på angitte tidspunkter.

En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, og har også ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

Tid og kontakt

Er til stede på Vardesenteret torsdager fra 10.00–14.00 høsten 2021.

Kontakt
Kreftkoordinator
Inger Peggy Storvik
979 96 277

Er til stede på Vardesenteret:

  • 26. august kl. 11.30-15.00
  • 21. oktober kl. 11.30-15.00

Kontakt
Kreftkoordinator
Liv Ågot Hågensen
930 41 176

Er til stede på Vardesenteret:

  • 11. oktober 12.00–14.00
  • 22. november 12.00–14.00

Kontakt
Kreftkoordinator
Anita Valen
908 84 003

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital