Snakk med en kreftkoordinator | Trøndelag

Kreftkoordinatorene i Trondheim, Malvik og Orkdalsregionen kommer til Vardesenteret i Trondheim på angitte tidspunkter.

En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, og har også ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

Tid og kontakt

Er til stede på Vardesenteret torsdager fra kl. 12.00–15.00. Ingen påmelding.

Kontakt
Inger Peggy Storvik, kreftkoordinator
97 99 62 77

Er til stede på Vardesenteret:

  • 29. februar kl. 11.00-14.00

Kontakt
Liv Ågot Hågensen, kreftkoordinator
93 04 11 76

Er til stede på Vardesenteret:

  • 20.februar, kl. 11.00-14.00
  • 16.april, kl.11.00-14.00 

Kontakt
Anita Valen, kreftkoordinator
90 88 40 03