Snakk med en kreftkoordinator

Kreftkoordinatorene i Trondheim, Malvik og Orkdalsregionen kommer til Vardesenteret i Trondheim på angitte tidspunkter.

En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, og har også ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

Tid og kontakt

Er til stede på Vardesenteret torsdager fra kl. 0900–1500 våren 2022.

Kontakt
kreftkoordinator
Inger Peggy Storvik
97 99 62 77

Er til stede på Vardesenteret:

  • 10. februar kl. 1200-1400.
  • 19. mai kl. 1215-1415.

Kontakt
kreftkoordinator
Liv Ågot Hågensen
93 04 11 76

Er til stede på Vardesenteret:

  • 20. april kl. 1200–1400.
  • 15. juni kl. 1200–1400.

Kontakt
kreftkoordinator
Anita Valen
90 88 40 03

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital