Snakk med en kreftkoordinator, Trøndelag

Kreftkoordinatorene i Trondheim, Malvik og Orkdalsregionen kommer til Vardesenteret i Trondheim på angitte tidspunkter.

En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, og har også ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

Tid og kontakt

Er til stede på Vardesenteret torsdager fra kl. 12.00–15.00, våren 2023.

Kontakt
kreftkoordinator
Inger Peggy Storvik
97 99 62 77

Er til stede på Vardesenteret:

  • 27. april

Kontakt
kreftkoordinator
Liv Ågot Hågensen
93 04 11 76

Er til stede på Vardesenteret:

  • 19. april kl. 12.00–14.00.
  • 28. juni kl. 12.00–14.00.

Kontakt
kreftkoordinator
Anita Valen
90 88 40 03