Snakk med en kreftkoordinator

Kreftkoordinatorene i Trondheim og Orkdalsregionen kommer til Vardesenteret i Trondheim på angitte tidspunkter.

En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, og har også ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

Tid og kontakt

Er til stede på Vardesenteret torsdager fra 10.00–14.00 høsten 2020, så sant senteret er åpent.

Kontakt
Kreftkoordinator
Inger Peggy Storvik
979 96 277

Er til stede på Vardesenteret:

  • 24. september 12.30–15.00
  • 19. november 12.30–15.00

Kontakt
Kreftkoordinator
Liv Ågot Hågensen
930 41 176

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital