Oversikt over kreftkoordinator i kommunene

En kreftkoordinator i kommunen skal bistå med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Her finner du oversikt over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Hva er en kreftkoordinator?

En kreftkoordinator i kommunen skal bistå med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Hva gjør en kreftkoordinator?

  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Er lett tilgjengelig og er en støtte for pasienter og pårørende. 
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene

Vi i Kreftforeningen tok initiativet til ordningen med kreftkoordinatorer i kommunen, og vi jobber for at alle kreftpasienter skal ha tilgang på en kreftkoordinator der de bor.

Disse kommunene har kreftkoordinator

Dersom du ikke finner din kommune i listen under, anbefaler vi at du spør kommunen om hvilke tilbud som finnes for deg som kreftrammet.

Dette kan kreftkoordinatoren hjelpe deg meg

Dette kan kreftkoordinatoren hjelpe deg meg

Les vår brosjyre om hvordan kreftkoordinatorer hjelper kreftrammede og pårørende.