Kreftkoordinator i kommunen

En kreftkoordinator i kommunen skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor.

Hva er en kreftkoordinator?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Vi i Kreftforeningen tok initiativet til ordningen med kreftkoordinatorer i kommunen, og vi jobber for at alle kreftpasienter skal ha tilgang på en kreftkoordinator der de bor.

Dette kan kreftkoordinatoren hjelpe deg meg

Les vår brosjyre om hvordan kreftkoordinatorer hjelper kreftrammede og pårørende.