Kreftforeningens rettshjelp i Stavanger

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Du kan møte en jurist hos oss, onsdager i partallsuker, mellom klokken 18 og 20.

Hvis du har spørsmål du vil stille utenom disse tidene, eller ikke kan møte fysisk, er du hjertelig velkommen til å ringe oss.

Sted

Vardesenteret i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus

Kontakt

Mariette Abrahamsson

Senterkoordinator

linda.mariette.abrahamsson@sus.no