Kreftforeningens rettshjelp i Stavanger

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Du kan møte en jurist hos oss, onsdager i partallsuker, mellom klokken 18 og 20.

Ønsker du å reservere tid, kan du gjøre det ved å ringe oss på 51 51 29 90. Tidsrommet 19-20 er reservert booking, mens det vil være drop-in fra kl.18.

Hvis du har spørsmål du vil stille utenom disse tidene, eller ikke kan møte fysisk, er du hjertelig velkommen til å ringe oss.

Sted

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90

Kan du ikke møte fysisk?

Dersom det er vanskelig å møte fysisk på Vardesenteret, kan du ta kontakt med Kreftforeningens rettshjelp. Du kan sende inn din sak via vår klientportal. Du kan også ta kontakt med Kreftforeningen på telefon 21 49 49 21.