Kreftforeningens rettshjelp på Radiumhospitalet i Oslo

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Normalt kan du treffe Kreftforeningens rettshjelp på Vardesenteret på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus på gitte tidspunkter. På grunn av korona-situasjonen er tilbudet nå digitalt. Ring eller send en e-post, så vil en av våre jurister kontakte deg. Vi kan hjelpe deg der du er.

Sted

Vardesenteret på Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70, Oslo
Se kart (google) 

Vardesenteret ligger i bygg J. Ta heisen eller trappen til 5. etasje og gå gjennom restauranten på Pasienthotellet.