Kreftforeningens rettshjelp i Trondheim

Kreftforeningens rettshjelp er et tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan få gratis juridisk rådgivning, for tiden digitalt.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid og sted

Du kan møte frivillig jurist annenhver onsdag kl.17.15-19.15 i Kreftforeningens lokale i Prinsengt 32. Trondheim.
Ta kontakt med Vardesenteret St. Olavs hospital på tlf. 72 82 63 30 for å avtale tidspunkt. Du kan også booke time selv i vårt digitale bookingsystem: https://vsprstolav.onlinebooq.net/

Det er også mulighet å ta kontakt med Kreftforeningens rådgivningstelefon og mail for råd og veiledning.