Kreftforeningens rettshjelp i Trondheim

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Radiumhospitalet og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Du kan treffe jurister ansikt til ansikt i Kreftforeningens lokaler i Trondheim på onsdager i partallsuker, fra klokken 17.15 til 19.15. Kontakt Vardesenteret for å melde deg på.

Du kan også sende e-post eller ringe, så vil en av våre jurister kontakte deg. Vi kan hjelpe deg der du er.

Sted

Kreftforeningens lokaler i Prinsens gate 31, Trondheim

Påmelding

Ring oss for å melde deg på.

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30