Kreftforeningens rettshjelp i Trondheim

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Radiumhospitalet og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kna få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Normalt kan du treffe jurister på Vardesenter på angitte tidspunkter. Tidspunkter for høsten legges ut så snart det er klart.

I mellomtiden kan du ringe eller sende e-post, så vil en av våre jurister kontakte deg.

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital

Kontakt

Margaret Telfer

KREFTFORENINGEN

margaret.telfer@kreftforeningen.no915 53 411