Kreftforeningens rettshjelp i Trondheim

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du møter våre frivillige jurister annenhver onsdag kl. 17.00-19.00 (partallsuker) på Vardesenteret St. Olavs.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid og sted

Du møter våre frivillige jurister annenhver onsdag kl. 17.00-19.00 (partallsuker) på Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F, like ved Pasienthotellet.

Påmelding

Meld deg gjerne på i vårt bookingsystem. Du må opprette bruker første gang du logger inn og får en bekreftelse på e-post. 

Har du problemer med å melde deg på, kontakt oss:

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30
Therese Olsson Storøy er til daglig advokat, men i tillegg er hun frivillig jurist i Kreftforeningen rettshjelp. Da flere hun kjente i omgangskretsen fikk kreft, kjente hun på et sterkt behov for å hjelpe andre.

– Jeg vet godt at jus kan være vanskelig å forstå. Og når du i tillegg har blitt alvorlig syk, som vekker mange følelser, forstår jeg at det kan være ekstra vanskelig å finne frem i offentlige regelverk og hvilke rettigheter man har, forteller Therese, som er frivillig jurist i Kreftforeningen.

Hun opplever ofte at pasientene som oppsøker rettshjelpen, ikke alltid vet hva de skal stille spørsmål om. Men etter en prat, klarer hun å hjelpe til med å rydde i de kreftrammedes bekymringer og problemstillinger. Da er det lettere å vite hva man kan få hjelp til og hva som er neste steg.

– Jeg mener alle som får en kreftdiagnose burde få en uforpliktende samtale med oss på rettshjelpen. Slik kan vi veilede videre til riktig instans, sier Storøy. – Tilbakemeldingen er at mange synes det er godt å få konkrete tips. Det er veldig givende for meg.

Kan du ikke møte fysisk?

Dersom det er vanskelig å møte fysisk på Vardesenteret, kan du ta kontakt med Kreftforeningens rettshjelp. Du kan sende inn din sak via vår klientportal. Du kan også ta kontakt med Kreftforeningen på telefon 21 49 49 21.