Kreftforeningens rettshjelp i Trondheim

Kreftforeningens rettshjelp er et tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid og sted

Du møter våre frivillige jurister annenhver onsdag kl.1700-1900 (partallsuker) på Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F, like ved Pasienthotellet.

NB: På grunn av smittevernhensyn, kan vi ha behov for å endre oppmøte sted for tilbudet på kort varsel.

Ta kontakt med Vardesenteret St. Olavs hospital på tlf. 72 82 63 30

for å avtale tidspunkt. Du kan også booke time selv i vårt digitale bookingsystem.

Det er også mulighet å ta kontakt med Kreftforeningens rådgivningstelefon 21 49 49 21 og eller sende en epost til rettigheter@kreftforeningen.no for råd og veiledning, om det er vanskelig med fysisk oppmøte.

Therese Olsson Storøy er til daglig advokat, men i tillegg er hun frivillig jurist i Kreftforeningen rettshjelp. Da flere hun kjente i omgangskretsen fikk kreft, kjente hun på et sterkt behov for å hjelpe andre.

– Jeg vet godt at jus kan være vanskelig å forstå. Og når du i tillegg har blitt alvorlig syk, som vekker mange følelser, forstår jeg at det kan være ekstra vanskelig å finne frem i offentlige regelverk og hvilke rettigheter man har, forteller Therese, som er frivillig jurist i Kreftforeningen.

Hun opplever ofte at pasientene som oppsøker rettshjelpen, ikke alltid vet hva de skal stille spørsmål om. Men etter en prat, klarer hun å hjelpe til med å rydde i de kreftrammedes bekymringer og problemstillinger. Da er det lettere å vite hva man kan få hjelp til og hva som er neste steg.

– Jeg mener alle som får en kreftdiagnose burde få en uforpliktende samtale med oss på rettshjelpen. Slik kan vi veilede videre til riktig instans, sier Storøy. – Tilbakemeldingen er at mange synes det er godt å få konkrete tips. Det er veldig givende for meg.