Kreftforeningens rettshjelp

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

4. okt. 18.00–20.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Drop-in mellom kl. 18 – 19. Bestille tid mellom kl. 19 – 20; ring 51 51 29 90.

Du kan også møte juristene våre disse datoene i høst:
18.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.

Sted

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90

Kontakt

Anne Sofie Grønn

KREFTFORENINGEN

anne.sofie.gronn@kreftforeningen.no97 77 90 29