Kreftforeningens rettshjelp

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus og få juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Drop-in mellom kl. 18-19. Bestille tid mellom kl. 19–20. Ring 51 51 29 90.

17. apr. 18.00–20.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Gratis

Du kan også møte juristene våre disse datoene:
15. mai
29. mai
12. juni

Sted

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90

Kontakt

Anne Sofie Grønn

Kreftforeningen

anne.sofie.gronn@kreftforeningen.no97 77 90 29