Kreftforenings rettshjelp i Bergen

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Du kan møte en jurist på Vardesenteret på Haukeland Universitetssykehus og få gratis juridisk rådgivning.

  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Vi starter opp igjen onsdag 10. januar og er tilstede annenhver onsdag kl. 17.30-19.30.
Ta kontakt med Vardesenteret Haukeland for avtale på vardesenter@helse-bergen.no eller telefon: 55 97 75 00

Kan du ikke møte fysisk?

Dersom det er vanskelig å møte fysisk på Vardesenteret, kan du ta kontakt med Kreftforeningens rettshjelp. Du kan sende inn din sak via vår klientportal. Du kan også ta kontakt med Kreftforeningen på telefon 21 49 49 21.

Sted

Vardesenteret i Bergen
Ibsensgate 118, Haukeland Universitetssykehus