Menn og kreft – en møteplass i Trondheim

Menn og kreft er en møteplass for menn i Trondheim som har eller har hatt kreft. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Innimellom gjør vi aktiviteter eller har et foredrag.

Kreftforeningens møteplass for menn startet opp høsten 2021. Målet er å skape en arena for menn med selvopplevd krefterfaring – for å møte andre menn som har opplevd det samme.

Tilbudet er drevet av menn for menn på frivillig basis, og det er uforpliktende og gratis. Vi møtes som hovedregel på Vardesenteret St. Olavs hospital.

Tid

 • Mandag 9. januar, kl. 18.00-20.00
 • Mandag 30. januar, kl. 18.00-20.00
 • Mandag 20. februar, kl. 18.00-20.00
 • Mandag 13. mars, kl. 18.00-20.00
 • Påskeferie
 • Mandag 17. april, kl. 18.00-20.00
 • Mandag 8. mai, kl. 18.00-20.00

Høsten 2023

 • Mandag 28. august, kl. 1800-2000
 • Mandag 18. september, kl. 1800-2000
 • Mandag 9. oktober, kl. 1800-2000
 • Mandag 30. oktober, kl. 1800-2000
 • Mandag 20. november, kl. 1800-2000
 • Mandag 11. desember, kl. 1800-2000

17. apr 18.00–20.00

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1f

Gratis

– Dette har vi savnet

– Jeg anbefaler sterkt å finne noen å prate med – du vil bli positivt overrasket. Det vil lette på trykket, alt blir lettere oppe i hodet, sier Arvid Haukås.

Kontakt

For mer informasjon kontakt

Menn snakk om det

En av tre får senskader etter kreft. Hvorfor er det så få menn som snakker om det?