Dette betyr regjeringsskiftet for kreftsaken

Den borgerlige flertallsregjeringen med KrF, Høyre, Frp og Venstre er satt. Her er de seks viktigste punktene fra regjeringsplattformen, som vi mener vil ha størst betydning for kreftsaken.

1. Digitalisering

Manglende digitalisering er den største utfordringen i norsk helsevesen. I dag er det dessverre slik at du som pasient ikke kan være helt trygg på at livsviktig informasjon om din helse er tilgjengelig for de som behandler deg.

– Dine helseopplysninger må følge deg – uansett hvor du blir behandlet. Det reduserer blant annet feilbehandling og forsinkelser. Endelig har regjeringen bestemt at digitaliseringen skal få et løft, ved å innføre Én innbygger – én journal. Det er fantastisk, men vi forventer at regjeringen følger opp med de milliardene som trengs – raskt. Hvis ikke svekkes tillitten til det offentlige helsevesenet, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. 

At det nå er utnevnt en egen digitaliseringsminister er Kreftforeningen svært glade for, og vi vil gå så langt som å si at det var på tide.

– Digitalisering er et enormt område som krever samarbeid på tvers, så vi trenger noen som kan ta styring og se dette i sammenheng. Vi må sikre at systemene snakker sammen, uavhengig om du er hos fastlegen, hos Nav eller på sykehuset. Nå håper vi at Nikolai Astrup (H) tar ansvar for at digitaliseringen i helsevesenet får økt tempo, økte investeringer og bedre styring.

2. Behandling

I den nye regjeringsplattformen har partiene forpliktet seg til flere tiltak som vil gi kreftpasienter bedre behandling.

Regjeringen skal sørge for at flere kreftpasienter skal få tilgang til utprøvende behandling, at det utvikles mer persontilpasset medisin, at resultater fra forskning skal kunne overføres til pasientbehandling, og at det skal innføres et hurtigløp for godkjenning av nye legemidler.

– Hvert enkelt at disse tiltakene er svært viktige for at norske pasienter skal få den beste kreftbehandlingen, raskest mulig. Utviklingen av nye legemidler og behandlingsmetoder er i stadig utvikling, og da er det avgjørende at vi har gode systemer på plass som gjør at pasientene får tilgang raskt – for mange pasienter har ingen tid å miste, sier Ryel.

3. Tobakk

Det er bestemt at taxfree-ordningen skal endres tilbake slik den var i 2014. Det betyr at tobakkskvoten nok en gang kan byttes inn i alkohol.

– Vi skulle ønske at regjeringen avskaffet hele taxfree-ordningen istedenfor å bare bytte tobakk mot alkohol – et onde mot et annet. De leker med kvotene, og det er en lek med folkehelsen.

Regjeringen skriver også i den nye plattformen at det skal utarbeides en ny tobakkstrategi, men det har vært jobbet med en tobakkstrategi lenge, og det haster å få den ut.

– Istedenfor å sette strategien, som er rett rundt hjørnet, ut i live, så haler

regjeringen den ut. Det er svært skuffende, sier Ryel og legger til:

– Det viktigste helsearbeidet er å forebygge at nordmenn blir syke. Hvis regjeringen mener alvor med at de skal jobbe for en tobakksfri fremtid, så må strategien på plass nå. Treneringen på tobakksområdet er spesielt bekymringsfullt med tanke på at andelen dagligrøykere har økt.

4. Pårørende

– At regjeringserklæringen virkelig anerkjenner og løfter frem pårørende, er fantastisk. Det vil ha stor betydning for mange familier.

Regjeringen har nemlig bestemt at det skal legges frem en egen pårørendestrategi, og at det skal pekes på løsninger for at pårørende blir tatt mer på alvor og bedre ivaretatt.

5. Rettshjelp

Hvis du blir alvorlig syk, så har du heldigvis mange rettigheter og det finnes flere støtteordninger. Men, det kan være svært vanskelig å navigere i tilbudene når du står i en krevende livssituasjon.

– Endelig skal det satses mer på de frivillige rettshjelpsordningene i Norge. Kreftforeningen har en stor frivillig rettshjelpsordning, og vi vet derfor hvor skoen trykker og hvor viktig det er at dette området prioriteres.

6. Omsorgstilbud

Det er også gledelig at regjeringserklæringen trekker frem at det skal satses mer på omsorgssentre for kreftrammede.

– Kreftforeningen har syv Vardesentere rundt om i landet og vi vet hvor viktig slike omsorgstilbud er for den enkelte. Å ha et fristed på sykehuset, og et sted hvor du kan få påfyll av trygghet, glede og håp, er svært viktig i et behandlingsforløp.

Var dette nyttig?