Engasjer deg

Det er mange måter å vise sitt engasjement for kreftsaken på.

Bli med i vårt brukerpanel

Som medlem i brukerpanelet kan du dele din erfaring og gi tilbakemelding på pasientforløp eller på hvordan du opplevde møtet med helse- og velferdstjenester. Du får tilsendt spørreundersøkelser i løpet av året.

Meld interesse som brukerrepresentant

Som brukerrepresentant i Kreftforeningen vil du sitte i utvalg, grupper eller ulike prosjekter på ulike nivå i helse- og velferdstjenestene. Vi har representanter i blant annet Helseforetaket (sykehus), NAV og kommuner.

Tenkende kvinne. Foto.

Bli medlem

Som medlem gir du oss tyngde i møte med myndigheter og politikere. Det gjør at vi får gjennomslag for kreftsaken.

Var dette nyttig?