Engasjer deg

Det er mange måter å vise sitt engasjement for kreftsaken på.

Bli medlem

Som medlem gir du oss tyngde i møte med myndigheter og politikere. Det gjør at vi får gjennomslag for kreftsaken.

Bli med i vårt brukerpanel

Din erfaring som kreftpasient, pårørende eller etterlatt kan komme andre til gode. Ved å svare på enkle undersøkelser hjelper du oss med å utvikle riktige tilbud og ta de viktigste problemstillingene videre til politikere og helsevesenet.

Var dette nyttig?