Engasjer deg

Det er mange måter å vise sitt engasjement for kreftsaken på.

Bli med i vårt brukerpanel

I Kreftforeningen er vi opptatt av at pasienter og pårørende skal være med og påvirke beslutninger som angår dem. Dette kalles brukermedvirkning. Har du erfaring med kreft og ønsker du å engasjere deg? Bli med i vårt brukerpanel eller meld deg som brukerrepresentant!

Tenkende kvinne. Foto.

Bli medlem

Som medlem gir du oss tyngde i møte med myndigheter og politikere. Det gjør at vi får gjennomslag for kreftsaken.

Var dette nyttig?