Engasjer deg

Det er mange måter å vise sitt engasjement for kreftsaken på.

Bli medlem

Som medlem gir du oss tyngde i møte med myndigheter og politikere. Det gjør at vi får gjennomslag for kreftsaken.

Ja til folkehelse for alle

Regjeringen har valgt å gjøre skadelige og usunne varer billigere og mer tilgjengelige, midt i en pandemi. Vi sier nei til billigere snus, alkohol og sukker – og ja til folkehelse for alle. Er du enig? Signer vår underskriftskampanje!

Bli med i vårt brukerpanel

Din erfaring som kreftpasient, pårørende eller etterlatt kan komme andre til gode. Ved å svare på enkle undersøkelser hjelper du oss med å utvikle riktige tilbud og ta de viktigste problemstillingene videre til politikere og helsevesenet.

Var dette nyttig?