Bli medlem

Som medlem gir du oss en sterkere stemme. Den bruker vi til å fremme forslag og stille krav til myndighetene – slik at vi får en god og rettferdig kreftomsorg for alle.

Bli medlem

360 kr.
Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 360 kr.

Felles krefter

Vårt magasin, Felles krefter, sendes til alle medlemmer to ganger i året. Her kan du lese spennende saker om kreftforskning, forebygging, vårt politiske arbeid, samt historier om mennesker som rammes av kreft. 

Kontakt oss:

E-post: post@kreftforeningen.no
Telefon: 21 49 49 21 

Vi oppfordrer til å ikke sende sensitive personopplysninger (f. eks. sykdomsinformasjon) på e-post. Det gjelder både opplysninger om deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med vår rådgivningstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk.

Var dette nyttig?