Forskning

Vi støtter kreftforskning fordi vi vet at det nytter. 3 av 4 overlever kreft i dag. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

Vi støtter forskning som nytter

Kreftforeningen finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge. I 2022 bevilget vi over 240 millioner kroner til forskning. Vi støtter forskning som er til nytte for pasienter og pårørende, både i dag og i fremtiden.

Hva er kreftforskning?

Det finnes ikke én kreftgåte som kan løses over natten for å gjøre ende på all kreft. Forskere fra alle verdenshjørner samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Vil du støtte forskning på kreft?

Ved å støtte Kreftforeningen gir du livsviktig støtte til kreftforskning, gode omsorgstilbud og en sterkere stemme til kreftsaken.

Kreftforskningsprisen

Hvert åt deler vi ut Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. I 2022 gikk prisen til Håvard E. Danielsen for sin banebrytende bruk av kunstig intelligens som kan gi pasientene presise prognoser.

Var dette nyttig?