Forskning

Vi støtter kreftforskning fordi vi vet at det nytter. 3 av 4 overlever kreft i dag. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

Vi støtter forskning som nytter

Kreftforeningen finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge. I 2020 bevilget vi nesten 240 millioner kroner til forskning. Vi støtter forskning som er til nytte for pasienter og pårørende, både i dag og i fremtiden.

Hva er kreftforskning?

Det finnes ikke én kreftgåte som kan løses over natten for å gjøre ende på all kreft. Forskere fra alle verdenshjørner samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill.

Kreftforskningsprisen

Hvert åt deler vi ut Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. I 2021 gikk prisen til Bjørn Tore Gjertsen (54) for sin verdensledende forskning på aggressiv blodkreft.

Vil du støtte forskning på kreft?

Ved å støtte Kreftforeningen gir du livsviktig støtte til kreftforskning, gode omsorgstilbud og en sterkere stemme til kreftsaken.

Var dette nyttig?