Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. Derfor vil sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.

Les mer
Oppdag kreft tidlig

Oppdag kreft tidlig

Følg med på forandringer i kroppen, lær deg faresignaler og delta i screeningprogram.

Les mer
Kreftpasient i seng

Sepsis (blodforgiftning)

Sepsis er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis.

Les mer
Råd og rettigheter

Råd og rettigheter

Få oversikt over dine rettigheter som pasient eller pårørende og råd om blant annet mat, fysisk aktivitet og psykiske reaksjoner.

Les mer