Brosjyrer og materiell

Under finner du brosjyrer som fritt kan lastes ned. Det er også mulig å bestille brosjyrer og materiell.

Vi oppfordrer til å laste ned materiellet i stedet for å bestille det, så sant det er mulig. Det sparer miljøet, og det sparer oss for ressurser som vi kan bruke på andre formål.

Priser

Informasjonsmateriellet er gratis, men institusjoner som bestiller materiell betaler:

  • 100 kroner i ekspedisjonsavgift
  • porto for sendingen (beløpet kommer an på vekt på sendingen)

Institusjoner kan bestille maksimalt 100 eksemplarer per brosjyre. Fyll inn ønsket antall, og legg til brosjyrene i handlekurven før du sender bestillingen.

Savner du noe?

Er det noe du ikke finner i listen under, så er materiellet utgått.

Vi trykker for eksempel ikke opp nye faktaark om diagnoser og behandlinger. Dette fordi behandlingen blir mer og mer persontilpasset og informasjonen må tilpasses den enkelte pasient. Generell informasjon finner du på nettsidene våre, hvor vi oppdaterer jevnlig. Informasjonen på nettsiden kan også enkelt skrives ut. Se for eksempel:

Handlekurven er tom.

Rettigheter

I arbeid under og etter kreft

Brosjyre til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega om rettigheter i arbeidslivet etter kreft.

Tannhelse og trygderettigheter

Faktaark om tannhelse og trygderettigheter i forbindelse med kreftsykdom og behandling.

Barn og ungdom

Se meg, hør på meg og snakk med meg

Brosjyre om hvordan barn som pårørende ønsker å bli møtt i sykehus, hos helsesykepleier og i skolen. Informasjon til helsepersonell, lærere og andre interesserte.

Kjemomannen Kasper

Barnebok om kjemomannen Kasper. Maks 5 eksemplarer per bestilling. 

Lærerveiledningen «Se meg lærer» – barn og ungdom i sorg og krise

En lærerveiledning for lærere til bruk i skolen dersom noen opplever alvorlig sykdom eller død.

Mor eller far er alvorlig syk

Brosjyre om barnets reaksjoner når mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte. 

Når foreldre dør

Brosjyre om sorg og andre reaksjoner hos barn når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte.

Temaer

Kreft og seksualitet hos kvinnen

Hefte om kreft og seksualitet hos kvinnen. Heftet er ment å være en veileder og hjelp under og etter kreftbehandling.

Kreft og seksualitet hos mannen

Hefte om kreft og seksualitet hos mannen. Heftet er ment å være en veileder og hjelp under og etter kreftbehandling. Kun tilgjengelig for nedlasting

Spørsmål om døden

Brosjyre som inneholder flere spørsmål og svar om døden.

Temahefte «Å dø hjemme»

Et temahefte om erfaringer med og muligheter til hjemmedød. Bare 15 prosent dør hjemme, mens langt flere sier at de ønsker å gjøre det. 

Hva er kreft

Faktaark om kreft med kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre.

Kreft og fordøyelsesproblemer

Brosjyre om kreft og fordøyelsesplager til helsepersonell. Inneholder informasjon om lindring av plager fra mage og tarmer. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Veileder i brukermedvirkning

En håndbok for brukerrepresentanter som jobber for å påvirke systemene med kreftrammede og pårørende i fokus. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Informasjon på andre språk

#sjekkdeg-plakat på diverse språk

#sjekkdeg-plakat til nedlasting på engelsk, polsk, spansk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, tyrkisk og tamil.

Se alle #sjekkdeg plakatene

Questions about death

Brosjyre på engelsk om «Questions about death». 

Dying at home – experiences and options

Brosjyre på engelsk med historier og informasjon om det å dø i hjemmet. 

For the next-of-kin

Brosjyre om det å være pårørende til noen med kreft – til deg som er familie, venn eller kollega på engelsk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Financial support

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Brystkreft på tvers av grenser – Urdu, somali og arabisk film

Filmer om brystkreft og mammografi på urdu, somalisk og arabisk.  

Om brystkreft på 12 språk

Brosjyre om brystkreft på 12 språk. Somali, engelsk, tyrkisk, vietnamesisk, polsk, ahmari, tagalog, kurmanji, persisk/farsi, arabisk og urdu. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Engelsk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på engelsk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Tyrkisk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på tyrkisk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Polsk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på polsk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Urdu brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på urdu. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Tamilsk brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på tamil. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Farsi brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på farsi. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Arabisk brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på urdu. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Somali brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på somali. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Kurdisk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på kurdisk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Engelsk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn». Folder på engelsk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Samisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn». Folder på samisk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Polsk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på polsk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Urdu folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på urdu. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Folder på somalisk – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på somalisk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Arabisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på arabisk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Tyrkisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på tyrkisk. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Arabisk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Nordsamisk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Polsk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Russisk faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Somali faktaark: Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Kreftforeningens tilbud

Informasjonskort for Kreftforeningens rådgivningstjeneste

En display-eske som inneholder 100 små informasjonskort for vår rådgivningstjeneste.

Likepersonsfolder «De forstår meg»

En brosjyre med informasjon om likepersonstilbudet til kreftpasienter og pårørende.

Kommunens kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator. Veien videre for kreftpasienter og pårørende. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Kreftkoordinatorer i kommunen:

Smart organisering – bedre omsorg. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Testamentsarv

Brosjyre om testamentariske gaver og hvordan de er viktige bidrag i kampen mot kreft. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Tilbud til pasienter og pårørende

Brosjyre med tilbud for pasienter og pårørende. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Forebygge kreft

2021 #sjekkdeg-plakat (PDF)

Til venteværelser på legekontor o.l. 

#sjekkdeg-plakat på diverse språk

#sjekkdeg-plakat til nedlasting på engelsk, polsk, spansk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, tyrkisk og tamil.

Se alle #sjekkdeg plakatene

2020 #sjekkdeg-info. på diverse språk

A5 flyer med informasjon om #sjekkdeg på polsk, engelsk, spansk, somalisk, tamil, urdu, arabisk.

2020 #sjekkdeg-plakat (PDF)

Til venteværelser på legekontor o.l. 

Bli kjent med brystene dine

Informasjon til alle kvinner om hvordan undersøke brystene sine og hva som er symptomer på brystkreft.

Sol/hud

Solråd – brosjyre

Liten brosjyre med solrådene.

Dyra er smarte i sola – A2

Plakat A2. Lær solvett av skilpadden Solfryd og vennene hennes. Til barnehager, helsestasjoner o.l.

Dyra er smarte i sola – A3

Plakat A3. Lær solvett av skilpadden Solfryd og vennene hennes. Til barnehager, helsestasjoner o.l.

Boken Solferien

En liten barnelesebok om at det er lurt å beskytte seg i sola når man er på ferie.

Gode råd om barn og sol – værplakat

Værplakat med pil.

Slik kan du sjekke føflekkene dine

Brosjyre A6, til venteværelser o.l.

Oppdag føflekkreft/melanom tidlig

Plakat A3, til venteværelser o.l.

Solariumsplakat: De fleste får solskader eller rynker

Solariumsplakat i A3. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Plakat: Sjekk hvilken hudtype du har

Plakat som viser ulike hudtyper. Hvilken hudtype har du? Kun tilgjengelig for nedlasting.

Tobakk

Røykeslutt. Kreftbehandling og røyking

Fordeler ved røykeslutt før kreftbehandling (2019)

Hele kroppen får det bedre når du slutter å røyke

Røykesluttplakat, A4. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Sjiraffen Georg kosedyr

Bestill en gratis sjiraff til helsestasjonen. Kan kun bestilles av helsestasjoner, og begrenset til en til hver helsesykepleier. 

Tobakksrøyk er farlig for barn, norsk folder

«Ikke røyk i nærheten av barn». Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 100 stk. Folderen finnes også på engelsk og noen andre språk – se «Informasjon på andre språk» høyere opp på denne siden.

Høydemåler norsk

«Røykfrie hjem og biler» Høydemåler med sjiraffen Georg på norsk. Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 100 stk.

Kosthold og alkohol

Brosjyre om alkohol og kreft

Brosjyre om alkohol og kreft – «Nyt livet lenge». Målgruppe: helsepersonell og befolkningen generelt. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Faktaark om alkohol og kreft

Målgruppe helsepersonell og befolkningen generelt. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet (veiledningshefte)

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet. Målgruppe barn 4-9 år. Veiledningshefte for helsesykepleier. Plansjer kan lastes med. Kun et hefte per helsesykepleier/helsesykepleierstudent.

Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet (plansjer)

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet. Målgruppe barn 4-9 år. Oversiktsplansje og 15 temaplansjer. Kun tilgjengelig for nedlastning.

Plakat: Gode vaner for god helse

Helsestasjoner og barnehager kan bestille inntil 3 stk, format 60×80 cm. 

Fargeleggingsbok «Gode vaner for god helse»

Fargeleggingsbok for barn, som handler om et variert og sunt kosthold, utelek og aktivitet. Passer bra til bruk i barnehager, i tillegg til på 4-årskontrollen på helsestasjonen. Maksimalt 150 stk. Kan også bestilles i 25-pakning. Se under.

25 stk fargeleggingsbøker «Gode vaner for god helse»

En pakke med 25 fargeleggingsbøker for barn, som handler om et variert og sunt kosthold, utelek og aktivitet. Passer bra til bruk i barnehager, i tillegg til på 4-årskontrollen på helsestasjonen.

5 om dagen – enklere enn du tror!

Folderen er aktuell for privatpersoner, frisklivssentraler, helsestasjoner, og skoler. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Manglende matlyst?

Gode råd til deg som opplever uønsket vekttap eller som synes det å spise har blitt et strev. Målgruppe: kreftpasienter, pårørende og helsepersonell.

Matlyst og smak – kostråd til kreftpasienter

Brosjyre med kostråd til pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Inspirasjon til gode matvaner

Kostholdstips til deg som har eller har hatt kreft. For tiden kun tilgjengelig for nedlasting.

Oppskrifter på smoothie

Oppskrifter på enkle og smakfulle smoothies. 

Oppskrifter på knekkebrød

Oppskrifter på enkle og smakfulle knekkebrød. 

Oppskrifter på suppe

Oppskrifter på enkle og smakfulle supper. 

Fysisk aktivitet

Aktivitetspark – nyttig informasjon

Folder med nyttig informasjon ved etablering av aktivitetspark. Kun tilgjengelig for nedlasting.

Fysisk aktivitet gir helsegevinst – også etter diagnose

Brosjyre med informasjon om at det er viktig å være fysisk aktiv – også etter en kreftsykdom.

Var dette nyttig?