En forsiktig, men viktig satsing på røykeslutt

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått 5 millioner til prosjekt for å få storrøykere til å stumpe røyken. – En forsiktig, men viktig start, sier Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel.

– Men vi er klar på at det i fortsettelsen trengs langt større beløp, slik at flere får være med og at røykesluttmedisiner blir helt gratis. I budsjettforslag fra regjeringen er medisinene kun foreslått delvis subsidiert. 

Røyking er den levevanen som tar flest liv i form av hjerte- og karsykdom, kols og ikke minst kreft. Kreftforeningen har etterlyst en mer offensiv røykepolitikk for å få flere til å stumpe røyken.

Røykesluttprosjekt

Lenge har Kreftforeningen pekt på vellykket røykesluttprosjekt i Danmark, som nå regjeringen henter inspirasjon fra.

I danskenes prosjekt «forsterket innsats overfor storrøykere» var hele var 47 prosent fortsatt røykfrie seks måneder etter avslutning. Suksessoppskriften var gratis røykesluttmedisin kombinert med kommunalt røykesluttilbud som bestod av kurs og individuell veiledning.  

– Det er altså kombinasjonen av gratis medikamenter og oppfølging som gir størst sannsynlighet for å lykkes med røykeslutt. Dette må flere få muligheten til i Norge, uttaler Anne Lise Ryel.

Var dette nyttig?