En merkedag for kreftsaken

Vi har fått gjennomslag for alle sakene vi har løftet fram i den nye bioteknologiloven. Livreddende medisiner blir nå lettere tilgjengelig for norske pasienter.

Det har ikke skortet på drama i den politiske debatten om bioteknologiloven. Særlig mye krangel har det vært rundt eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og fosterdiagnostikk.

Men bioteknologiloven regulerer også områder som er spesielt viktige for kreftsaken. Når reglene for genterapi nå endres, blir det enklere å få godkjenning av klinisk forskning. Resultatet er at norske forskningsmiljøer blir konkurransedyktige i kampen om kliniske studier. Nye, livreddende medisiner blir dermed raskere og lettere tilgjengelige for norske pasienter.

I tillegg vedtok Stortinget følgende lovendringer, som vi har kjempet for:

  • Det åpnes for å bruke genredigering i forskning på befruktede egg. Dette vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan kreft og andre sykdommer oppstår.
  • Flere skal få tilbud om såkalt preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Det er en genetisk undersøkelse av befruktede egg, som tilbys bærere av alvorlige arvelige sykdommer for å unngå at sykdommen går i arv til barna. Så langt har ikke bærere av arvelig bryst- og eggstokkreft fått tilbudet, fordi det finnes forebyggende behandling: at døtre fjerner bryster og eggstokker i voksen alder for ikke å bli syke. Ap, SV og FrP mener i likhet med Kreftforeningen at dette er urimelig strengt. De vil nå flytte avgjørelsene fra nemnd til fagmiljøene for å sikre at alle som har god medisinsk grunn, får tilbudet.
  • Det åpnes for å lagre egg uten medisinsk grunn. Det vil blant annet gjøre det mulig for kvinner som må fjerne livmoren på grunn av sykdom eller behandling, å få egne barn i framtiden, dersom det for eksempel åpnes for surrogati eller livmortransplantasjon.

– Vi setter stor pris på det grundige arbeidet Ap, FrP og SV har gjort på disse områdene. De har lyttet og de har forstått. Resultatet vil komme kreftpasienter og andre alvorlig syke til gode, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

I tillegg inneholdt regjeringens originale lovforslag endringer som er bra for kreftsaken. Også disse ble vedtatt i dag. Blant annet blir det ryddet opp i regler for bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten, slik at det blir et bedre tilbud til pasientene og bedre rammer for forskning på genetiske data.

– Selv om denne runden om bioteknologiloven nå er avgjort, går den teknologiske utviklingen raskt, og nye runder venter like om hjørnet. Kreftforeningen mener det trengs et enda mer fremtidsrettet regelverk enn det vi har i dag. Vi vil derfor fortsette å jobbe strategisk med politikken på området, til det beste for norske kreftpasienter og andre alvorlig syke, sier Ross og legger til:

– Jeg vil takke medlemmene våre. De gir du oss en sterkere stemme, slik at avgjørende gjennomslag som dette er mulig.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?