– Endelig et løft for pasienter med uhelbredelig kreft

Vi har lenge jobbet for at kreftpasienter skal få bedre oppfølging i livets siste fase. Nå gjør politikerne sin del av jobben og gir Norge sin første handlingsplan for lindrende behandling.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Jorunn Valle Nilsen

«Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve». Slik er ordlyden i den nye stortingsmeldingen om palliasjon og lindrende behandling, som skal behandles i Stortinget denne uken.

– At politikerne nå gir denne delen av kreftbehandlingen- og omsorgen et stort løft, vil bety mye for mange kreftpasienter og deres pårørende, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Flere vil trenge lindrende behandling

Målet med all kreftbehandling og kreftforskning er at alle skal bli kreftfrie, og heldigvis er det flere og flere som overlever. Samtidig er det flere som lever i mange år med sin kroniske kreftsykdom – mange dør med kreften, ikke av kreften. Dessverre er det også mange som har uhelbredelig kreft, og som har kortere tid igjen å leve.

For at pasienter med kronisk eller uhelbredelig kreft skal få bedre livskvalitet, er det viktig med tett oppfølging. Vi må ha et blikk for hele pasienten, for personen. Ikke bare for kreftsvulsten. Det er dette som kalles palliasjon og lindrende behandling – en sak vi har jobbet for lenge.

Skal satses på

Vi mener det er nødvendig med et løft både knyttet til palliativ kompetanse og kunnskap, mer forskning og ikke minst en nasjonal handlingsplan som rammer inn og setter en ambisiøs standard for hele feltet. Endelig er våre innspill til Helse- og omsorgskomiteen lyttet til. Nå får Norge sin første nasjonale handlingsplan for dette.

– Vi er utrolig glade for de gjennomslagene vi nå har fått, og vil gi ros til hver og en av helsepolitikerne, og med saksordfører Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet i spissen. Dette en stor seier for kreftpasienter og andre som lever med uhelbredelig sykdom, og for deres pårørende. For Kreftforeningen blir neste steg å bidra til en så god og tydelig handlingsplan som mulig, sier Ross.

Saksfører for stortingsmeldingen om lindrende behandling, Tuva Moflag.

Må prioriteres

Tuva Moflag setter pris på innspillene underveis i prosessen.

– Når spydspisser i palliasjonsfeltet – som Kreftforeningen er – forteller oss at stortingsmeldingen ikke treffer godt nok, så lytter vi som opposisjon. Som saksordfører for stortingsmeldingen har jeg gjort det jeg kan for å sikre palliasjonsfeltet det løftet pasientene fortjener, forteller hun.

Moflag er enig i at regjeringen nå må prioritere en forpliktende handlingsplan for Stortinget som sikrer reelle og nødvendige tiltak i helsetjenesten, slik at alvorlige syke pasienter og deres pårørende blir godt ivaretatt.

– Palliasjonsfeltet fortjener at de som jobber med alvorlig syke pasienter får muligheten til et skikkelig kompetanseløft – det er jeg også stolt av at vi fikk frontet gjennom arbeidet med meldingen. Nå må regjeringen etablere en tilleggsutdannelse for legespesialister og opprette kliniske utdanningsstillinger innen palliasjon. Det er et sentralt grep for å styrke feltet, sier hun.

Mer kunnskap og forskning

I tillegg til å jobbe aktivt med å påvirke politikerne til å ta gode valg for kreftpasienter og pårørende, har vi gitt palliasjon et gigantisk forskningsløft.

Tidligere i år ga vi 20 millioner kroner til PRC European Palliative Care Research Center – Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling. Toppforskere fra hele verden skal sørge for at pasienter som ikke blir friske av sin kreftsykdom, får ta større del i egen behandling og oppfølging.

Var dette nyttig?