Erna la ned første vardesteinen i Bergen

Midt i valgkampen tok Statsminister Erna Solberg seg tid til å skryte av det flotte engasjementet rundt byggingen av nytt Vardesenter på Haukeland.

Statsministeren startet vardebyggingen på Haukeland. Foto: Øystein Fykse

– Samarbeidet mellom Kreftforeningen og sykehuset er nettopp det vi ønsker mer av. Sammen kan vi gjøre mer enn hver for oss, sa Erna Solberg til de fremmøtte i solskinnet på Haukeland, før hun tok tak i den 10 kg tunge vardesteinen og la den trygt på plass foran den flotte gamle trevillaen som skal bli nytt Vardesenter.

– Helsetjenesten i Norge er fantastisk, men kan ikke hjelpe deg med alt. Av og til er den beste hjelpen et menneske kan få, at et annet menneske, med livserfaring av samme slag, kan lose deg gjennom vanskelige stunder og gi råd om hvordan du kommer deg videre. Vardesenteret er et sånt sted, der du kan snakke med noen som har opplevd kreft selv. Som kan støtte deg på veien og være der lenge etterpå. Et sted du kan komme innom når du føler for det. Lykke til videre med det viktige arbeidet, sa Statsministeren.

Foto: Øystein Fykse

Styrker brukerperspektivet

– Gjennom Vardesenteret får sykehuset mulighet til å komme pasienter og pårørande enda bedre i møte, sa Eivind Hansen i sin hilsen under vardestensnedleggingen.

Samarbeidet med Kreftforeningen som brukerorganisasjon, styrker også sykehuset sitt arbeid med brukerperspektivet, og vi kan trekke veksler på hverandre sin kompetanse.

Eivind Hansen, direktør ved Haukeland Universitetssykehus

Ifølge Hansen utfyller Kreftforeningen og Haukeland hverandre svært godt.

– Sykehuset har medisinsk spisskompetanse og ansatte som kan bidra i Vardesenterarbeidet. Kreftforeningen har frivillige og likepersoner, og de har styrke og fleksibilitet til å rulle ut innsamlingsarbeid og sette viktige saker for kreftramma på den politiske dagsorden.

Det nye Vardesenteret skal inn i en flott trevilla like nedenfor Pasienthotellet på Haukeland. Foto: Øystein Fykse

Med nye og større lokaler blir det også åpnet opp for at Vardesenteret kan komme andre pasientgrupper til gode, når lokalene ikke er i bruk av Vardesenteret.

– Vi er glade for at Kreftforeningen ser verdien av å dele med andre som trenger det.

Eivind Hansen, direktør ved Haukeland Universitetssykehus

Avgjørende for fremtidens kreftomsorg

Også generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross er glad for samarbeidet mellom sykehuset og Kreftforeningen.

– Som kreftramma står du midt i en livskrise. Derfor er det så viktig at folk får god kreftomsorg – i tillegg til den medisinske behandlingen på sykehuset. Økende besøkstal og mangfoldet i kurs- og aktivitetstilbud viser at kreftpasienter og deres pårørende ofte har behov for mer enn medisinsk behandling.

– Jeg vil takke ledelsen ved Haukeland universitetssjukehus for det flotte samarbeidet vi har. Vardesenteret er et godt eksempel på at økt samhandling mellom den offentlige helsetjenesten og frivillig sektor er avgjørende for fremtidens kreftomsorg.

Statsministeren, direktøren ved Haukeland Universitetssykehus og generalsekretæren i Kreftforeningen utenfor huset som skal bli det nye Vardesenteret. Foto: Øystein Fykse

Vi gleder oss også over at vi kan dele med andre som trenger det, ved at de nye lokalene kan komme flere pasientgrupper til gode, sier Stenstadvold Ross.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross

Var dette nyttig?