Folkehelseopprop til regjeringen

Budsjettforliket er et tilbakeslag for folkehelsearbeidet. Vi trenger hverken billigere godteri, snus eller alkohol. Det vi trenger, er modige og ansvarlige politikere som sikrer fremtidig helse hos dagens barn, unge og voksne.

Dette folkehelseoppropet er sendt til statsminister Erna Solberg fra over 100 organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. I ettertid har vi gitt alle som vil muligheten til å signere en åpen underskriftskampanje.

Midt i en gryende helsekrise og en pandemi, hvor de ikke-smittsomme sykdommene gjør folk mer sårbare for alvorlig forløp hvis de får covid-19, velger regjeringen å føre en politikk som gjør de mest skadelige og usunne varene billigere og mer tilgjengelige.

Det er et stort paradoks at folkehelsepolitikken ofres for handels- og næringspolitiske interesser i en tid da en god folkehelse har vist seg å være viktigere enn noen gang.

Kunnskapsgrunnlaget ignoreres og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning er blitt fjernet. Til og med forslaget om å utrede en ny sukkeravgift med et folkehelseformål, avvises av regjeringen. Dette er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse og total handlingslammelse.

Vi som står bak dette oppropet mener regjeringen går imot egne helsepolitiske mål og handler i strid med klare råd fra WHO og forpliktelsene Norge har om å bidra til å redusere ikke-smittsomme sykdommer.

Syv av ti voksne nordmenn veier for mye, og nesten 90 prosent av sykdomsbyrden og to av tre dødsfall i Norge er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer. Disse sykdommene påvirkes alle av usunt kosthold. 

Norge har ambisiøse mål for sitt folkehelsearbeid. Statsministeren har selv uttalt på toppmøte om ikke-smittsomme sykdommer at WHOs anbefalinger om skatter på tobakk, alkohol og sukker ikke er populære tiltak, men nødvendige. Helseminister Bent Høie har uttalt i FN at skatt på produkter som er skadelige for helsen, er det beste verktøyet en finansminister kan ha.

Høie har også deltatt i en ekspertgruppe som konkluderte med at økte skatter på tobakk, alkohol og sukkerholdige drikkevarer er et svært effektivt, men samtidig lite benyttet virkemiddel i arbeidet med å forebygge ikke-smittsomme sykdommer (The Task Force on Fiscal Policy for Health, april 2019). Norge var også først ute med å komme med en NCD-strategi i bistandsarbeidet i 2019 hvor nettopp forebygging er et prioritert område.

Det er solid dokumentasjon for at avgifter som gjør det sunne billigere og det usunne dyrere, er noe av det viktigste for å påvirke folk til sunne valg. Regjeringens fagmyndigheter i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er også tindrende klare i sine råd på dette området. Økt pris på alkohol, avgiftsøkning for å redusere tobakksforbruket og sunn skatteveksling er tre av ti anbefalte tiltak Helsedirektoratet la frem i 2018 for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen.

Nylig lanserte en gruppe norske folkehelse-eksperter Food-Epi-rapporten der de oppsummerer politiske føringer for helsefremmende arbeid. Ekspertgruppen konkluderer med at et av de mest sentrale virkemidlene og fremtidig innsats bør være differensiert avgift på sukker.

Verdens helseorganisasjon, OECD, World Bank, Unicef, World Cancer Research Fund og andre ledende helseaktører anbefaler bruk av økonomiske virkemidler og avgifter som gode forebyggende folkehelsetiltak. Disse virkemidlene er konsekvent rapportert som de mest effektive politiske grepene for å redusere forbruk av produkter som er skadelige for helsen.

Europeisk ungdom, i forskningsprosjektet CO-CREATE kom nylig med en erklæring med sine tiltak for å motvirke overvekt og fedme. De krever sukkerskatt for å gjøre usunn mat og drikke dyrere.

– Vi har forståelse for at regjeringen er opptatt av å redusere grensehandel og øke antall norske arbeidsplasser, men reduserte avgifter er ikke den beste løsningen. Det finnes andre effektive verktøy i verktøykassen. Å redusere kvotene, vil være et vel så effektivt virkemiddel.

Disse støtter oppropet

 1. Kreftforeningen
 2. Nasjonalforeningen for folkehelsen
 3. Rådet for Psykisk Helse
 4. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 5. Diabetesforbundet
 6. Legeforeningen
 7. Norsk Sykepleierforbund: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder
 8. Den norske tannlegeforening: Morten H. Rolstad, generalsekretær
 9. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap: Camilla Sanne Huseby, styreleder
 10. Kliniske ernæringsfysiologers forening: Mandeep Kaur Bains, styreleder
 11. Folkehelseforeningen: Johan Lund, generalsekretær
 12. Norges Astma- og Allergiforbund: Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær
 13. Kost- og ernæringsforbundet: Arnt Steffensen, leder
 14. Norsk forening for fedmeforskning: Jørn Sagen, leder
 15. Norsk Tannpleierforening: Hilde Aga, leder
 16. Actis: Pernille Huseby, generalsekretær
 17. Blå Kors Norge: Trine Stensen, generalsekretær
 18. Priority Research Centre Lifecourse Nutrition, Universitetet i Agder
 19. Bjørknes Høyskole
 20. Aktiv mot kreft
 21. Tannhelsesekretærenes Forbund
 22. Norsk medisinstudentforening
 23. Hjernesvulstforeningen
 24. IOGT i Norge
 25. FORUT
 26. NordAN
 27. CarciNor
 28. Melanomforeningen
 29. Brystkreftforeningen
 30. Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge
 31. Norsk Fysioterapeutforbund
 32. Juvente
 33. DNT – Edru Livsstil

Ønsker din organisasjon å signere oppropet?
Kontakt Carina Alm i Kreftforeningen på carina.alm@kreftforeningen.no.

I tillegg til alle som har signert underskriftskampanjen, har en lang rekke fagfolk gitt sin støtte til oppropet:

 1. Jøran Hjelmesæth, leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, leder av Nasjonalt råd for ernæring og professor ved UiO
 2. Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring ved OsloMet, nestleder i Nasjonalt råd for ernæring
 3. Samira Lekhal, overlege, dr. med, Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst
 4. Maja-Lisa Løchen, professor, UiT
 5. Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet, medlem av Nasjonalt råd for ernæring
 6. Marianne Hope Abel, ph.d., Folkehelseinstituttet
 7. Therese Fostervold Mathisen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Avd. Helse og Velferd
 8. Ida Synnøve Grini, Food EPIs ekspertgruppe
 9. Berit Elisabeth Skei, Avdeling for tannpleievitenskap, UiO
 10. Kari Hege Mortensen, klinisk ernæringsfysiolog og folkehelsearbeider, Food EPIs ekspertgruppe
 11. Helen Engelstad Kvalem, studieleder innen fagområdet ernæring, OsloMet
 12. Lars T. Fadnes, professor ved Universitetet i Bergen
 13. Jutta Dierkes, professor i klinisk ernæring ved UiB
 14. Nanna Lien, professor, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 15. Wenche Barth Eide, Emerita,  Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 16. Amanda Rundblad, postdoktor, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 17. Hanne Hennig Havdal, stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, Food EPIs ekspertgruppe
 18. Linn Bøhler, stipendiat ved UiO, Food-EPIs ekspertgruppe
 19. Kjersti Koffeld, medlem av Food EPIs ekspertgruppe
 20. Marian Kjellevold, Havforskningsinstituttet
 21. Merete Hagen Helland, førsteamanuensis mat og helse, Universitetet i Stavanger
 22. Guri Skeie, professor i ernæring, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 23. Inger Torhild Gram, professor dr. med, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 24. Torkjel M Sandanger, professor Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 25. Gerd Berge, førsteamanuensis Tumorbiologisk Forskningsgruppe, UiT
 26. Kristin Benjaminsen Borch, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UIT
 27. Ina Midttun, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 28. Cecilie Maria Ness, Institutt for medisinsk biologi, UiT
 29. Patrik Hansson, førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, UiT
 30. Eiliv Lund, Tromsø, UiT
 31. Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
 32. Audun Korsæth, medlem av Nasjonalt råd for ernæring
 33. Lisbeth Dahl, medlem i Nasjonalt Råd for ernæring
 34. Kirsten Bjørklund Holven, medlem i Nasjonalt råd for ernæring
 35. Erik Arnesen, UiO, medlem i Nasjonalt råd for ernæring
 36. Karianne Svendsen, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 37. Pi Leth Lundvig, Food EPIs ekspertgruppe
 38. Hilde A. Søberg Andreassen, tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 39. Helen K. Røstad -Tollefsen, Bærum kommune, UiO
 40. Berit Elisabeth Skei, Tannpleierutdanningen, UiO
 41. Inger Lise Fevang Jensen, tidligere leder av Landslaget for mat og helse i skolen
 42. Jacob J. Christensen, Nasjonal kompetansetjeneste for FH, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 43. Eli Skeie, klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.-kandidat
 44. Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog
 45. Pia Bålsrud, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
 46. Marit Kolby Zinöcker, høyskolelektor Bjørknes Høyskole
 47. Ella Heyerdahl, klinisk ernæringsfysiolog og høyskolelektor, Bjørknes Høyskole
 48. Silje Laberg, bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole
 49. Ulrike Liisberg, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole
 50. Elin Sørli Kildahl, klinisk ernæringsfysiolog, Bjørknes Høyskole
 51. Sverre Ryland Glomnes, bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole
 52. Corsin Hösli, bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole
 53. Randi J Tangvik, Universitetet i Bergen
 54. Ragnhild Breivik, Oslo kommune/skolemat
 55. Katina Handeland, M.Sc Ph.D, BASF A/S
 56. Kristine Engebretsen Illøkken, ph.d., UiA
 57. Sabrina Ionata Granheim, stipendiat, Seksjon for Folkehelse, Høgskolen i Innlandet
 58. Ingeborg Barth Vedøy, ph.d.-stipendiat, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
 59. Nina Cecilie Øverby, leder, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 60. Anne Selvik Ask, dosent i mat og helse, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 61. Anine C. Medin, førsteamanuensis, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 62. Christine Helle, postdoktor, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 63. Tormod Bjørkkjær, førsteamanuensis i ernæring, Prioritert forskningssenter Lifecourse nutrition, UiA
 64. Wim Van Daele, førsteamanuensis, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 65. Erik Grasaas, seniorrådgiver, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 66. Frøydis Nordgård Vik, professor, ph.d., Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 67. Dagrun Engeset, førsteamanuensis, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 68. Elisabet Rudjord Hillesund, Professor i ernæring, Prioritert forskningssenter Lifecourse Nutrition, UiA
 69. Ida Ulrikke Valand, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
 70. Camilla Fløysvik Seldal, master human ernæring
 71. Anna Oppedal Tokheim, styremedlem Norsk Selskap for Ernæring
 72. Mia Blakstad, stipendiat, medlem Norsk Selskap for Ernæring
 73. Margrethe Røed, stipendiat og universitetslektor, UiA
 74. Marianne Molin, førsteamanuensis i samfunnsernæring, OsloMet
 75. Patrick Foss Johansen, ph.d.-stipendiat, Seksjon for folkehelse, Høgskolen i Innlandet
 76. Amelia Haile, høgskolelektor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap/folkehelse, Høgskolen i Innlandet
 77. Stine Pedersen Svarthe, daglig leder i Bare Bra Barnemat AS
 78. Laura Terragni, førsteamanuensis, OsloMet
 79. Elisabeth A. Øhman, stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, klinisk ernæringsfysiolog OUS
 80. Camilla Bjornes, master i folkehelse, UiA
 81. Hanne Andersen Dversnes, universitetslektor, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
 82. Sissel H. Helland, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
 83. Maria Fossli, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat, OUS
 84. Hanne Müller, førsteamanuensis, OsloMet    
 85. Kari H. Bugge, Fagdirektør og ernæringsfysiolog, Roede AS
 86. Håvard Gram, seniorrådgiver, Oslo
 87. Astri J. Meen, Ernæringsstudiet, UiT
 88. Marianne Klevmoen, UiO
 89. Øivind Kristensen, fagkonsulent
 90. Asta Bye, OsloMet
 91. Ingebjørg Gram, Oslo
 92. Anne Katrine Wahl, Oslo
 93. Stine Treider Arnesen

Ja til folkehelse for alle

Vi sier nei til billigere snus, alkohol og sukker – og ja til folkehelse for alle. Er du enig? Signer vår underskriftskampanje!

Var dette nyttig?