Folkehelseopprop til regjeringen

Budsjettforliket høsten 2020 ble et tilbakeslag for folkehelsearbeidet når regjeringen reduserte avgiftene på snus, alkohol, og sukker.

Dette innlegget er mer enn 3 år gammelt

Dette skjedde midt i pandemien hvor en sterk og frisk befolkning var viktigere enn noen gang og. 

Reaksjonene lot ikke vente på seg og protester fra mange hold resulterte i et folkehelseopprop som mobiliserte signaturer fra over 100 organisasjoner, foreninger og mer enn 3000 enkeltpersoner. Oppropet ble sendt til statsminister Erna Solberg før jul 2020. 

Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen sto bak folkehelseoppropet.

Sammen danner vi NCD-alliansen, som representerer de største ikke-smittsomme sykdommene; diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. 

Mer enn 3000 individer og over 100 organisasjoner og foreninger sa nei til billigere godteri, snus eller alkohol – og ja til folkehelsa.

Var dette nyttig?