Framtidige kreftpasienter trenger et hovedsykehus i Innlandet

Kreftforeningen er bekymret for at fremtiden til et hovedsykehus i Innlandet nok en gang står på spill. Hovedårsaken er uenighet om plasseringen av sykehuset.

Berit Jevnaker
Berit Jevnaker er distriktleder i Kreftforeningen, og forteller om viktigheten av å videreutvikle de lokalmedisinske sentrene.

Hvert år får 3000 kvinner og menn i Innlandet beskjed om at de har kreft. Tallet vil øke i årene som kommer. Den gode nyheten er at flere også vil overleve, takket være forskning.

– Fremtidens kreftbehandling blir mer spesialisert og kompleks, og utviklingen skjer raskt. Skal vi henge med, trenger vi å styrke oss på flere områder. Kreftforeningen støtter derfor fullt ut å samle all kreftkirurgi, strålebehandling, samt ha en poliklinikk for cellegiftbehandling under samme tak i et hovedsykehus. Lokalmedisinske sentra må videreutvikles og man må desentralisere behandling som kan utføres lokalt, som for eksempel cellegiftbehandling og mestringstilbud, sier Berit Jevnaker, distriktsleder i Kreftforeningen.

«Mjøsa rundt» for behandling

Jevnaker peker på flere utfordringer med dagens sykehusstruktur. I dag må alvorlig kreftsyke pasienter reise Innlandet rundt for å få nødvendig og livsviktig behandling.

– Det er helt vanlig at kreftpasienter må innom minst tre sykehus for å få livsviktig behandling. Vi kjenner til pasienter som har valgt bort sykehuset Innlandet til fordel for Universitetssykehus i Oslo, fordi de opplever økt trygghet på å få kreftbehandlingen på ett sted.

Undersøkelser viser at pasientene selv ønsker en samlet kreftbehandling. Ifølge Helsebarometeret 2018 svarer 60 prosent at kvaliteten på behandlingen betyr mer enn geografisk beliggenhet ved valg av sykehus.

Det er ingen tvil om at kreftpasientene selv ønsker å samle kreftbehandlingen i et hovedsykehus, forklarer Jevnaker.

Fagmiljøene peker også på flere utfordringer med dagens struktur.

– Mange fagmiljøer er skjøre og små, de opplever problemer med rekruttering, økonomi og logistikk, sier Jevnaker.

Pasienten i fokus

– Vi er ikke opptatt av hvor et hovedsykehus i Innlandet skal ligge, men at det blir en realitet. Vi er opptatt av pasientens beste, og vi mener dette får for lite fokus til fordel for debatten om lokalisering. Det haster med å ta en avgjørelse for å møte fremtidens behov, sier Jevnaker.

I vårt høringssvar til Helse Sør- Øst om utviklingen av ny sykehusstruktur i Innlandet, har vi bedt om at pasienten må settes i fokus når avgjørelsen skal tas om et hovedsykehus.

Gi oss en sterkere stemme

Med tusenvis av medlemmer i ryggen får vi til mye, men vi vil få til enda mer. Flere gjennomslag for kreftsaken kan bety mye for mennesker som rammes av kreft. Du kan bidra.

Var dette nyttig?