Hva bør du vite om asbest?

I Norge er det omtrent 1100 personer hvert år som får kreft på grunn av arbeidet, og man regner med at rundt 150 personer dør av kreft på grunn av asbesteksponering hvert år.

Flere dør av asbest enn i trafikken. Noen yrker er særlig utsatt. Snakk med arbeidsgiver om rutiner og opplæring.
Asbest i hvilemodus er trygt, men på frifot er det livsfarlig!

Kreftforeningen, i samarbeid med Arbeidstilsynet, inviterte 31. mai til arrangement om asbest og kreft. Arrangementet var først og fremst rettet mot skoleklasser innen yrkesfaglig utdanning, og elever fra flere videregående skoler var til stede.

Geir Paul Hansen, lærer ved Ullern videregående skole, sier at dette arrangementet var veldig relevant for elevene som studerer elektrofag ved Ullern. – Vi har ikke snakket så mye om farene ved asbest og kreft. Elevene skal ut i yrker hvor de skal jobbe med både nye og gamle bygninger, så det er viktig at de er oppmerksomme på farene. De går inn i et yrke med kreftfremkallende stoffer som asbest. Det er viktig å snakke om asbest i dag for å forhindre fremtidig sykdom.

– Jeg mener det er viktig at elevene får kunnskap om at det finnes regler for håndtering av farlige stoffer og materialer, og at disse reglene følges og kan kontrolleres av Arbeidstilsynet, sier Hansen.

Kreftrisiko kan oppstå hvis asbestfiber kommer ut i luften. Elektrikere må ofte borre seg gjennom ulike bygningsmaterialer når de skal utføre en oppgave, og kan på den måten frigjøre asbestfibre til luften. Asbest gir ingen risiko hvis asbest er uskadet og ligger i ro. Men når asbestmateriale skades, bearbeides, brenner eller borres i frigis støv med asbestfibre som pustes inn. Det er da det blir farlig.

Viktig med kunnskap om asbest

Elevene fikk mye ut av dette arrangementet, det er viktig for elevene at Arbeidstilsynet er på banen, sier Geir Paul Hansen.

Dette har vært den første gjennomgangen av farene ved asbest, det er ikke noe vi har gjort tidligere. Det er viktig å få kunnskap om asbest frem i bevisstheten. Hansen legger også til at dette er spesielt relevant for de som skal bli elektrikere, de kommer ofte bort i eldre bygninger som kan ha materialer med asbest. -Elevene er opptatt av disse spørsmålene, et interessant og nyttig arrangement hvor elevene fulgte godt med, oppsummerer Hansen.

Magnus Gyrre er en av elevene ved Ullern videregående skole som var tilstede på arrangementet. Han studerer elektro og skryter av arrangementet og sier det er viktig og nyttig å få kunnskap om asbest for de som skal jobbe med dette. – Jeg lærte mye og var spesielt overrasket over at det er så mange som dør av asbest. Jeg visste ikke at asbest var så farlig, sier han. Vi hadde litt informasjon om asbest i forkant av arrangementet, men ellers har det vært lite informasjon om dette. Han opplever at elevene er opptatt av å lære om farene ved asbest.

– Vi som studerer elektro kan fort komme bort i asbest. En i klassen kom bort i asbest da han var på utplassering og kunne ikke noe om dette, så det viser viktigheten av å få den kunnskapen man trenger, sier Gyrre.

Lærer Geir Paul Hansen ved Ullern videregående skole og elev Magnus Gyrre sier dette var et fint initiativ fra arrangør som satte denne problematikken på dagsordenen.

Hva er egentlig asbest?

Kari Mork, sjefingeniør i Arbeidstilsynet, fortalte om hva asbest egentlig er. – Asbest er navnet på en gruppe mineraler med fiberstruktur som har blitt brukt i mange ulike bygningsmaterialer. Asbest er omtalt som et vidunderstoff og er brukt mange ulike steder. Det har mange fantastiske egenskaper; det er brannresistent, varmeisolerende, kondensbeskyttende, syrefast, støydempende og har armerende egenskaper, derfor er det så mye brukt, sa Kari Mork.

Etter hvert forsto man at de som var mye utsatt for asbestfibre hadde økt risiko for å utvikle kreft i og rundt lungene. Derfor ble det innført forbud mot bruk av asbestholdige produkter og materialer i bygninger og installasjoner i Norge i 1985. Selv om asbest har vært forbudt i snart 40 år, regner man likevel med at rundt 150 personer dør av kreft på grunn av asbesteksponering hvert år i Norge. Til sammenlikning dør rundt 90 personer i trafikken hvert år.

Asbestmaterialer og produkter finnes som nevnt i mange ulike former og utseender, og har blant annet vært brukt i lim, takplater, isolasjon, rundt rør og kledning på hus. Skal vi påvise at noe er asbest krever det at materialet analyseres med spesielle metoder. God kartlegging er viktig før en ny jobb startes opp, hvis det kan være en mulighet for at asbest er til stede, sa Mork.

Hva gjør du hvis du støter på asbest? (arbeidstilsynet.no)

Arbeidsgiver har ansvaret

Kari Mork i Arbeidstilsynet sier de er opptatt av informasjon til de unge

Bruk og håndtering av asbest er forbudt. Ansatte skal ha kunnskap om asbest i sin jobb og vite at de skal stoppe arbeidet hvis de mistenker at asbest er til stede. Er det mulighet for at det kan være asbest i et bygg, skal kartlegging gjøres før arbeidet starter. Dette er det arbeidsgiver som har ansvaret for. Virksomheter kan søke om tillatelse fra Arbeidstilsynet til å arbeide med asbest, og det må sendes melding til Arbeidstilsynet før hvert oppdrag. Det er viktig at alle arbeidsgivere setter seg inn i regelverket rundt arbeid med dette stoffet, og gir sine ansatte nok opplæring om asbest.

Du kan være utsatt i en rekke yrker, men risikoen er størst blant tømrere, rørleggere, elektrikere, rivearbeidere, isolatører, taktekkere, gulvleggere, vaktmestere, og brannkonstabler og de som forebygger brann (feiere). Selv om arbeidsgiver har ansvaret, er dine egne vurderinger også viktig. Undersøk hvilket årstall bygget er fra. I bygninger bygd før 1985 er de ofte asbest. Det er viktig å undersøke om bygget er kartlagt, eller ikke. Oppdager du, eller mistenker, asbest underveis; forlat bygget og kontakt arbeidsgiver.

Særlig unge arbeidstakere i risikoyrker har lite kunnskap om hva asbest er, ifølge Mork. Det vil i lang tid fremover være risiko for at det er asbest i en bygning. Derfor bør alle som kan komme bort i dette stoffet vite om asbest og hvordan man kan unngå risiko for seg selv andre, avsluttet Mork.

Les mer om andre risikofaktorer på arbeidsplassen.

Fakta om asbest

  • Asbestmateriale i ro er ikke farlig, men støv med asbestfibre som pustes inn gir kreftrisiko.
  • Asbest har særlig blitt brukt i bygninger mellom 1920 og 1985. Det ble totalforbudt i Norge i 1985.
  • De vanligste kreftsykdommene som skyldes asbest er lungekreft og mesoteliom (lungehinnekreft).
  • Omtrent 200 personer i Norge får asbestrelatert kreft hvert år, og rundt 150 dør.
  • Det kan ta 15-60 år fra asbesteksponering til kreft utvikler seg.
  • Røyking øker risikoen for asbestrelatert lungekreft.
  • Arbeidsgiver har ansvar for at jobben skal være trygg. Sett deg inn i Arbeidstilsynets regelverk.
  • Ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom skal legen melde fra til Arbeidstilsynet og NAV.

Var dette nyttig?