Intensiverer arbeidet med å bekjempe kreft i utviklingsland

Norge gir 12 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt med den internasjonale NCD-alliansen for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer i lav- og middelinntektsland.

Den nåværende og den tidligere generalsekretæren i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross og Anne Lise Ryel, var begge utrolig glad da samarbeidsavtalen mellom Norad og den internasjonale NCD-alliansen ble signert denne uken.

– Dette er en fantastisk god nyhet. Den internasjonale alliansen for de ikke-smittsomme sykdommene (NCDA) gjør et enormt viktig arbeid med forebygging og bekjempelse av disse sykdommene globalt. Gjennom denne avtalen vil de kunne intensivere dette arbeidet. Det er godt nytt for kreftsaken, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

70 prosent av alle dødsfall

Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Likevel går kun 1 prosent av verdens helsebistand til å bekjempe disse sykdommene.

Norges bistandsstrategi og vårt nye partnerskap er banebrytende. Ikke-smittsomme sykdommer har altfor lenge blitt glemt globalt, til tross for at de er den viktigste grunnen til tidlig død og funksjonshemming i nesten alle verdens land. Nå får de endeleg den plassen de fortjener.

Anne Lise Ryel, president i den internasjonale NCD-alliansen og tidligere generalsekretær i Kreftforeningen

Som første land i verden la Norge fram en strategi for global bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i lav- og middelinntektsland i 2019, «Bedre Helse – Bedre Liv». Den nye samarbeidsavtalen vil bidra til å konkretisere noen av målene i strategien og vise betydningen av sivilt samfunn som tilrettelegger og iverksetter.

Ekstra viktig etter koronakrisen

Kreftforeningen har en lang historie med alliansen og har vært med helt fra oppstarten i 2009. Målet var da å løfte oppmerksomheten om de ikke-smittsomme sykdommene på verdensagendaen i FNs toppmøte to år senere.

Gjennom alliansen har Kreftforeningen deltatt i de politiske prosessene som har ledet fram til at kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer nå er en prioritert målsetting i FNs bærekraftsmål om å redusere dødeligheten av disse sykdommene med en tredjedel innen 2030.

Partnerskapet mellom NCDA og Norad er enda mer relevant med koronakrisen som bakteppe. Pandemien har tydelig vist at personer som lever med disse sykdommene er mer utsatte for å bli syk og få et alvorlig utfall, særlig i lav- og mellomintektsland.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Det er bare en måned siden tidligere generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, fikk det prestisjetunge vervet som president for den internasjonale NCD-alliansen. Det var hun som signerte avtalen med direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, mandag.  

– Anne Lise er virkelig rett person for å sikre at forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer prioriteres internasjonalt i tiden etter korona, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?