Investerer i framtidens kreftbehandling

I et spleiselag med Radiumhospitalets legater finansierer Kreftforeningen en topp moderne maskin for gensekvensering. Den skal sørge for mer presise diagnoser og bedre behandling.

– Dette er en merkedag. Utstyr som kan kartlegge hele pasientens arvemateriale, vil styrke arbeidet både i laboratoriet og klinikken, sa generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross da hun sammen med legatenes Jan Vincents Johannessen overrakte sjekken på 12,5 millioner kroner til Sigbjørn Smeland, leder for kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Ross la til at den såkalte helgenomsekvenseringsmaskinen, som kartlegger hele pasientens arvemateriale, blir et viktig bidrag i kampen mot et todelt helsevesen.

­– Pasientene etterspør gentester. De anses som en slags gyllen inngangsbillett til deltagelse i kliniske studier og ny behandling. Jeg håper dette setter fart på en utvikling der gentesting om ikke lenge er tilgjengelig for alle kreftpasienter som kan ha nytte av det. Det blir en av våre viktigste saker framover, fortsatte Ross.

Essensiell i studie på presisjonsmedisin

Maskinen skal brukes i IMPRESS, den store nasjonale studien på presisjonsmedisin mot kreft, som starter på nyåret. Kreftforeningen har allerede bevilget 16 millioner kroner til denne satsingen.

Kreftklinikkens leder Sigbjørn Smeland var dypt takknemlig for sjekken han mottok fra Ingrid S. Ross og Jan V. Johannessen. Foto: Ola Henmo

Maskinen skal plasseres i en ny, nasjonal kjernefasilitet som Kreftforeningen har vært med på å finansiere med 10 millioner kroner. Der får forskningsmiljøer over hele landet mulighet til å gjøre klinisk forskning innen gen- og celleterapi.

– Når vi nå også gir midler til gensekvenseringsmaskinen, øker vi verdien av de øvrige bevilgningene våre. Og alt sammen skjer med ett mål for øyet: At flere skal overleve, og at de skal få flere gode dager med mer presis behandling, sa Ross.

Sigbjørn Smeland sa seg utrolig glad for gaven.

– Den gjør at vi løfter oss. Nå er brikkene i puslespillet lagt, nå kan arbeidet begynne, kommenterte han, mens IMPRESS- leder, Åslaug Helland, beskrev maskinen somt essensiell i studiet:

– Den gjør at vi kan gjøre flere analyser, bedre raskere og billigere, sa hun.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?